Baas van Groningen Seaports wil actie na waterstof-advies: 'Als we nu geen tempo maken, halen we onze doelstelling voor 2030 niet'

Algemeen directeur Cas König van Groningen Seaports (GSP) is blij met het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI).

Cas Konig wil dat Den Haag tempo maakt met de waterstofplannen.

Cas Konig wil dat Den Haag tempo maakt met de waterstofplannen. Foto: Menno de Boer

,,Het is een goed rapport”, zegt hij. ,,De raad ziet net als wij veel perspectief in waterstof. Wat wij al jarenlang uitdragen, dat het veel werkgelegenheid kan opleveren, wordt nu onderschreven. We zouden het rapport zelf geschreven kunnen hebben.”

Nationaal Groeifonds

De adviezen van de RLI worden in Den Haag serieus genomen. Dat kan te meer belangrijk zijn nu waterstofeconomie op de voorlopige lijst van veertien projecten staat die mogelijk in aanmerking komen voor steun uit het Nationaal Groeifonds. Bovendien worden rapportages van adviesraden als de RLI doorgaans zwaar gewogen, zegt König, als er een nieuw regeerakkoord wordt geschreven. De onderhandelingen daarover beginnen na de verkiezingen op 17 maart.

König maakt zich echter zorgen over het gebrek aan snelheid bij de besluitvorming in Den Haag. Ook de RLI zegt dat de overheid haast moet maken met steun aan de plannen, wil Nederland kans maken op een voor de economie gunstige prominente positie in de toekomstige waterstofmarkt.

‘Moeten meer vaart maken’

König: ,,We hebben veel contact met het ministerie van Economische Zaken, spreken met de minister en de Tweede Kamerfracties. Iedereen die we in Den Haag spreken, vindt dat we als NortH2 een goed plan hebben. Maar we moeten meer vaart maken. In Duitsland en Frankrijk investeert de overheid al enorm veel geld in de groene waterstof. We moeten onze voorsprong niet kwijt raken. Er moet bijvoorbeeld echt een beslissing komen over de gebieden in de Noordzee waar nieuwe windparken mogen komen. Als we nu geen tempo maken, halen we onze doelstelling voor 2030 (windparken met een gezamenlijk vermogen van 4 Gigawatt – red.) niet.”

Hij wijst erop hoe kansrijk en krachtig het internationale consortium van GSP, Gasunie, Shell, RWE en Equinor is dat het NortH2-project trekt. ,,Er wordt heel hard aan gewerkt. Bij de laatste videoconferentie hadden we 100 deelnemers en bijdrages van alle betrokken CEO’s. Dat zegt wel iets.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu