Binnen vier jaar 3400 technici om noordelijke energiesector boost te geven

Vaklieden installeren zonnepanelen. Foto: Shutterstock

Binnen vier jaar moeten er 3400 technici klaar staan die de groene energiesector in het Noorden een boost geven. Dat is de doelstelling van een deltaplan voor het energie-onderwijs op de noordelijke mbo-opleidingen dat maandagochtend gepresenteerd is.

Het gaat bij het omvangrijke plan om 2400 studenten van de noordelijke roc’s en aoc’s en 1000 werknemers van noordelijke bedrijven die worden bijgeschoold. Bovendien worden 300 docenten uit het mbo-onderwijs bekend gemaakt met nieuwe technieken

Energy College

Het project is opgezet door Energy College, het samenwerkingsverband waarin de zeven roc’s en aoc’s in Groningen, Friesland en Drenthe het energie-onderwijs ontwikkelen.

De bedoeling is dat de instroom van 1800 studenten per jaar op technische mbo-opleidingen gelijk blijft in de toekomst, ondanks de krimp in het Noorden.

Gebrek aan technisch personeel

Het bedrijfsleven klaagt al jaren over het gebrek aan technisch personeel. De SER waarschuwde eerder dit jaar dat de energietransitie dreigt te stranden op het tekort aan energietechnici.

De behoefte aan vaklieden is volgens projectcoördinator Cesar Trijselaar van Energy College gegroeid door het besluit te stoppen met de aardgaswinning in Groningen. Dat heeft een impuls gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van technieken met onder meer waterstof, groen gas, geothermie, zonne - en windenergie. ,,Dat heeft de urgentie in het Noorden vergroot”, aldus Trijselaar.

Overgang naar duurzame energie

Het project moet zorgen dat de arbeidsmarkt in brede zin klaar is voor de overgang naar duurzame energiebronnen. Wisselwerking met het bedrijfsleven moet er voor zorgen dat het mbo-onderwijs voortdurend wordt vernieuwd. Bedrijven gaan zich met Energy College inzetten om jongeren enthousiast te maken voor een carrière in de groene energie. Zij stellen stellen kennis, faciliteiten, materiaal en stageplaatsen beschikbaar.

Energy College wil zich ook richten op de bijscholing van mensen die nu geen werk hebben. Trijselaar: ,,Denk aan mensen die bijvoorbeeld hun baan hebben verloren in de traditionele energiewereld of statushouders. Maar ook meisjes zouden vaker voor techniek kunnen kiezen.”

Zes miljoen

De zes miljoen euro die het plan kost wordt gedragen door de mbo-instelllingen, de noordelijke overheden (de drie provincies, Groningen, Leeuwarden, Assen, Emmen en Ameland) het ministerie van OCW en 45 bedrijven uit de Noordelijke energiesector. Het geld van het ministerie komt uit een fonds om onderwijs te steunen waar in een specifieke regio behoefte aan is. Energy College werkt in het project samen met New Energy Coalition , de Noordelijke hogescholen en het voortgezet onderwijs.

Nieuws

Meest gelezen

menu