Bisschop spreekt bij Energy Valley

Bisschop spreekt bij Energy Valley

De stichting Energy Valley heeft voor zijn nieuwjaarsreceptie morgen een opmerkelijke spreker gestrikt: bisschop Gerard de Korte.

De stichting Energy Valley heeft voor zijn nieuwjaarsreceptie morgen een opmerkelijke spreker gestrikt: bisschop Gerard de Korte.

Reden om de leidsman van het bisdom Groningen-Leeuwarden te vragen, zijn volgens directeur Gerrit van Werven van Energy Valley de grote inspanningen van de katholieke kerk om te komen tot een adequate aanpak van de CO2-uitstoot. Met de publicatie van de encycliek Laudato si door paus Fransiscus begon het Vaticaan vorig jaar een campagne voor erkenning van het klimaatprobleem. De paus legde daarin een verband tussen de milieu- en de armoedeproblematiek.

Van Werven: ,,Daarmee heeft de paus een belangrijke bouwsteen aangedragen voor het slagen van de klimaattop in Parijs. De Korte is in Nederland de bisschop die zich bezighoudt met de klimaatproblematiek en is momenteel bovendien theoloog des vaderlands. Het leek ons dus heel interessant om van hem te horen hoe hij tegen het vraagstuk aankijkt en hoe het verder moet na de klimaattop in Parijs.''

De receptie vindt plaats in het paviljoen Summerlabb dat in het kader van Eurosonic in Groningen is. Het paviljoen laat bezoekers kennismaken met innovaties op het gebied van duurzaamheid. Het is een initiatief van presentator Jan Douwe Kroeske.

Nieuws

Meest gelezen

menu