Boeren willen weten: Wie vernatte de polder waardoor onze koeien stierven?

Sandra en Harold Woldring tussen hun koeien nabij het Paterswoldsemeer.

De onderste steen moet boven. Waarom steeg vijf jaar geleden de grondwaterstand in Polder het Oosterland bij Haren? En stierven de koeien van de familie Woldring.

Harold en Sandra Woldring vechten voor het voortbestaan van hun bedrijf en hun 160 overgebleven Fries roodbonte koeien. Van het ras zijn in Nederland nog 600 koeien over.

Vergiftiging met zware metalen

De Woldrings zijn gedupeerd door de koeiensterfte die hen in 2014 trof. Ze verloren vijftig koeien waardoor hun veestapel kleiner was op het moment dat de fosfaatrechten werden verdeeld. Ze kregen dus minder rechten dan waarop ze recht zouden hebben gehad voor dat de koeien doodgingen.

Sterfte die, zo weten ze zeker, werd veroorzaakt door de vernatting van de polder waar de dieren graasden. Vernatting die veroorzaakte dat de koeien gras aten waar zware metalen als zink en mangaan in terecht waren gekomen. De Gezondheidsdienst voor Dieren stelde vergiftiging vast als doodsoorzaak.

Maar waar kwam dat grondwater vandaan? De Woldrings wijzen naar de provincie. Diezelfde provincie stelt dat de vernatting geen oorzaak kan zijn voor de sterfte en wijst daarbij op drie rapporten. De provincie zegt ook dat zij niet de opdracht heeft gegeven voor de verhoging van de waterstand. Het is de verantwoordelijkheid van het waterschap.

Beroep op Wet openbaarheid van bestuur

De Woldrings hebben inmiddels rechtszaken gevoerd, twee weken geleden voerden ze actie bij het provinciehuis. Net zolang totdat cdK René Paas naar buiten kwam om met ze te praten. Het leverde ze allemaal weinig op. Daarom willen ze nu alles weten. Ze doen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

,,Duidelijk moet worden wat er precies is gecommuniceerd tussen provincie en waterschap’’, zegt Herman van Vliet die de Woldrings bijstaat. Hij lanceerde op internet een petitie voor de Woldrings en hun zeldzame koeien. Die is meer dan 11.000 keer getekend.

Van Vliet: ,,Als de Wob-procedure oplevert dat de provincie wel opdracht gaf voor de vernatting van Polder het Oosterland (vanwege het streven naar meer ruimte voor de bever in het gebied, vermoed ik dat wel), dan zijn de rapen gaar. Dan zullen we de provincie zeker aanklagen.’’

Want de Woldrings willen genoegdoening voor het leed dat hen en de koeien trof. En ze willen alsnog het aantal fosfaatrechten waar ze recht op hebben, gebaseerd op de situatie voor de sterfte. Want anders? Gaan nog eens tientallen zeldzame Roodbonten naar de slacht.

Nieuws

menu