Boerenorganisatie LTO woedend: landsadvocaat pleit voor afpakken vergunningen boeren die teveel stikstofuitstoot veroorzaken: ’Het is onontkoombaar’

Foto: Hollandse Hoogte/Richard Brocken

Naast het gedwongen uitkopen van boeren moeten de vergunningen van veehouders die nabij natuurgebieden voor veel stikstofneerslag zorgen worden afgepakt. Dat staat in een uitgelekt advies van landsadvocaat Pels Rijcken. Boerenorganisatie LTO Nederland is ziedend en wil dat het plan de prullenbak in gaat.

Eerdere plannen van het demissionaire kabinet om boeren als gevolg van de stikstofcrisis vrijwillig uit te kopen, gaan volgens landsadvocaat mr. Hans Besselink niet ver genoeg. De juridisch adviseur van de overheid stelt dat het ’onontkoombaar is’ om ’ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging’ van boerenbedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden.

In een advies dat op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig is, staat dat het kabinet een ’systeemaanpak’ overweegt. Naast inzet op het verminderen van stikstof wordt hierin ingezet op ’extensivering van de landbouw rond Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden’.

Intrekking vergunningen

Het ministerie hield tot op heden in veel gevallen vast aan vrijwillige uitkoop van boeren. Maar volgens de landsadvocaat is dat onvoldoende. „Vanzelfsprekend zullen piekbelasters bij voorkeur minnelijk moeten worden verworven, maar het (vooralsnog) louter inzetten op een dergelijke minnelijke verwerving, zal niet tot het noodzakelijke spoedige resultaat kunnen leiden, op de locaties die er het meest toe doen”, staat in het uitgelekte juridische advies.

„Naar mijn mening is het dan ook onontkoombaar op ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging van piekbelasters. Weliswaar zal ook onteigening niet tot een snel resultaat kunnen leiden, maar intrekking van vergunningen kan dat wél.”

Natuurdoeleinden

Wie dacht dat grote bouw- en infrastructurele projecten daarmee van het slot van afgehaald kunnen worden, heeft het mis. „Ter vermijding van misverstanden merk ik daarbij op dat dit snelle effectieve resultaat noodzakelijk is voor natuurdoeleinden, maar niet op zichzelf reeds leidt tot meer ruimte voor economische ontwikkelingen.”

LTO Nederland, de belangenbehartigers van de boeren en tuinders, noemt het dreigende intrekken van vergunningen ’schandalig’. „Wij accepteren dit onder geen beding. Wat ons betreft gaat dit scenario direct de prullenbak in. We vragen de minister dan ook om dit onzalige scenario in te trekken. Als LTO vragen we alle partijen in de Tweede Kamer om hetzelfde verzoek aan de minister te doen”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak.

Alles uit de kast

Hij stelt dat het intrekken van vergunningen geen oplossing is voor de stikstofcrisis en wil alle scenario’s van het kabinet op tafel hebben. Eerder lekte al uit dat de kosten voor het uitkopen en mogelijk onteigenen van boeren zijn geraamd op 17 miljard euro.

„Het is nu tijd voor eerlijkheid, transparantie en respect voor boer en burger. Maar de precedentwerking van deze stap is ongekend; dit werkt door naar alle ondernemers in Nederland. LTO Nederland zal samen met alle boeren in Nederland juridisch alles uit de kast halen om deze schending van rechten aan te vechten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu