Meer bedrijven, meer banen, meer studenten. Campus Groningen groeit fors in coronajaar 2020

Campus Groningen noteert flinke groeicijfers over 2020. Zo verwelkomde Campus het afgelopen jaar meer dan 20 bedrijven.

Het innovatielab van Avebe op Campus Groningen.

Het innovatielab van Avebe op Campus Groningen.

Op Campus Groningen werken bedrijven en kennisinstellingen als de RUG en Hanzehogeschool nadrukkelijk samen. Het wordt gezien als plek waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar tegenkomen.

De afgelopen jaren werd ieder jaar wel groei genoteerd, maar niet zo groot als in coronajaar 2020. Campus Groningen kreeg in 2018 het predicaat ‘Campus van nationaal belang’.

Meer dan 20.000 banen

Op dit moment zijn op Campus 230 bedrijven gevestigd. Die zijn samen goed voor ruim 20.000 banen.

Daarnaast bevolken duizenden studenten het terrein. Het aantal studenten op Campus nam afgelopen jaar met 10 procent toe tot ruim 50.000.

Koninklijke Van Wijhe verf

De nieuwe bedrijven die zich het afgelopen jaar vestigden, bestaan uit start-ups en afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling. Zo vestigde onder meer de onderzoeksafdeling van Koninklijke Van Wijhe verf zich op Zernike.

In 2020 werd gestart met de bouw van een open innovatielab gericht op chemie en engineering. Dit gebouw is de eerste investering door het Campus Community Fund, een fonds dat het afgelopen jaar in het leven is geroepen. Er gaat een half miljard in om.

Zoeken naar leveringszekerheid medicijnen

Campus wil antwoorden vinden voor wereldwijde vraagstukken, bijvoorbeeld over de overstap van fossiel brandstof naar waterstof. Een ander voorbeeld is de zoektocht naar een medicijnstrategie voor Nederland en Europa. Dat is bedoeld om onafhankelijker te zijn van de levering van medicijnen.

Volgens Campus-directeur Edward van der Meer zijn samenwerken en het delen van kennis dagelijkse praktijk op Campus. ,,Die eigenschappen zorgen voor een groeiende aantrekkingskracht en dus de groei in cijfers.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu