Cofely, winstdeling en staking

Het is een tijd van tegenstrijdigheden bij Cofely-Noord. Kort na de winstuitkering is er geen geld meer voor een goed sociaal plan? De bonden twijfelen.

Het is koud als de eerste stakers van technisch dienstverlener Cofely-Noord zich donderdochtend melden in de tent, die vlak bij het hoofdkantoor in Roden is neergezet. In een hoger tempo dan gepland vindt de registratie van de 150 stakers uit zes noordelijke vestigingen plaats, worden de gebruikelijke broodjes genuttigd en de toespraken van vakbondsbestuurders aangehoord.

Harde actie

De actiebereidheid geeft de kaderleden weer een warm gevoel. De stakers besluiten in hun strijd voor een beter sociaal plan het werk voor vier dagen neer te leggen in plaats van twee. Tenminste als de directie het komend weekeinde niet met een bod over de brug komt.

Een flink harde actie, aldus FNV-bestuurder Marijke Eggengoor en haar CNV-collega Wilko van Niejenhuis. Ze wijzen op hun beurt op de harde opstelling van het concern over het sociaal plan. Als het bedrijf 65 mensen die veelal langdurig in dienst zijn geweest, wil ontslaan, zal het met een fatsoenlijke ontslagvergoeding moeten komen, stellen de bonden. Meer dan de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding van 76.000 euro.

Twijfel

Er speelt meer. Eggengoor en Van Niejenhuis vinden dat het UWV het ontslag op juistheid moet kunnen toetsen. Cofely probeert volgens hen het afspiegelingsbeginsel te vermijden door werknemers te laten tekenen voor vrijwillig ontslag op economische gronden. Toetsen of het ontslag terecht is, is toch wel het minste wat je trouwe werknemers kunt bieden, stellen de staker.

En er bestaat twijfel over de noodzaak van de reorganisatie. Over 2015 is net een winstuitkering uitbetaald en die orderportefeuille is nog redelijk gevuld. Moeten ze bij Cofely bloeden voor problemen die moederbedrijf Suez elders in de wereld lijdt? Dan moet het bedrijf ook maar de beurs trekken.

Nieuws

Meest gelezen

menu