Corporaties moeten 10.000 nieuwe flexwoningen plaatsen in twee jaar

Het kabinet stuurt aan op de komst van flexwoningen, zoals deze in Den Bosch. Foto: Marc Bolsius

Woningcorporaties moeten de bouwproductie opschroeven voor de totstandkoming van 25.000 huizen per jaar, twee keer zoveel als nu. Ze krijgen ruimte om ook voor de middeninkomens te bouwen (tussen de 737 en 1000 euro huur) en moeten in twee jaar tijd 10.000 flexwoningen neerzetten, die vrijgesteld zijn van de omstreden verhuurdersheffing.

Die afspraken heeft minister Kajsa Ollongren gisteren gemaakt met de koepel voor woningcorporaties Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De achterbannen van die verenigingen moeten nog wel instemmen.

Een gezamenlijke taskforce gaat aan de slag om de bouw van de zogenoemde flexwoningen aan te jagen. In de komende twee jaar moeten er 10.000 worden neergezet. Dan hoeft daarover geen verhuurdersheffing te worden betaald, een belasting die alleen voor sociale huurwoningen geldt.

Een flexwoning is een huis met een tijdelijke woonbestemming, een zelfstandige woonruimte die meestal grotendeels in de fabriek is geproduceerd (prefab). De flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers zoals internationale studenten, mantelzorgers en mensen die op straat staan na een scheiding.

Koopwoningen

Ook is afgesproken de bouw van middenhuur- en goedkope koopwoningen door corporaties te stimuleren. Daarmee wordt een belangrijke regel (markttoets) van de laatste jaren tijdelijk losgelaten. Tot nu toe moesten corporaties zich uitsluitend richten op bouw en beheer van sociale huurwoningen, die een maximale huurprijs van 737 euro kennen.

,,De steun is meer dan welkom, want woningcorporaties komen nogal wat belemmeringen tegen bij het plannen en realiseren van nieuwbouw”, zegt Aedes-directeur Martin van Rijn in een persbericht. ,,Sowieso is het moeilijk locaties te vinden. En procedures zijn ingewikkeld en duren lang. Het is goed om samen naar de plan- en voorbereidingsfase te kijken, daarom starten we daarvoor een taskforce.”

De afspraken moeten erin resulteren dat er vanaf 2022 in totaal 25.000 woningen per jaar worden gebouwd, bijna een verdubbeling van de bouwproductie nu.

Tussenstap

Van Rijn ziet de afspraken als een tussenstap, want de financiën voor corporaties blijven op de lange termijn volgens hem onhoudbaar. Er zijn corporaties die vier maanden aan huur direct moeten overmaken als belasting aan de staat (verhuurdersheffing).

,,De opdracht daarvoor een structurele oplossing te vinden blijft liggen voor het volgende kabinet. Anders kunnen wij niet blijven zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen, verduurzaming of voor leefbare wijken. Dat besef is gelukkig goed doorgedrongen."

Nieuwe huizen

De afspraken hebben slechts zijdelings te maken met de aankondiging van dezelfde minister vorige week om 290 miljoen euro extra te investeren in de bouw van 51.000 nieuwe huizen. Dat geld is specifiek bedoelt voor het bouwrijp maken van de grond, zodat 27 projecten (koop- en huurhuizen) met grote spoed kunnen beginnen. De maatregelen worden genomen om het woningtekort in Nederland in te lopen.

Er zijn 331.000 huizen te weinig, waardoor veel mensen moeilijk aan een huis kunnen komen en de prijzen van koop en huur gigantisch zijn gestegen.

Nieuws

Meest gelezen

menu