De gasbuffer onder de Noordzee moet de Nederlandse energieschaarste oplossen nu het Waddengebied afvalt. 'Daarmee verkleinen we de afhankelijkheid van andere landen'

Op de Noordzee komen ver uit de kust meer windparken en gaswinningslocaties. Foto: ANP

Een remedie voor Nederlandse energieschaarste ligt ver op de Noordzee. Daar komen buiten ons blikveld grote windmolenparken en kijkt het nieuwe kabinet naar de miljarden kubieke meters gas die uit nog 130 anonieme velden te winnen valt. Daarvan kunnen energiebedrijven ook waterstof maken.

De nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie geeft geen nieuwe vergunningen meer af voor gaswinning onder de Waddenzee. Ze eist echter wel dat gasvoorraden voortaan een minimumvulling krijgen en steunt daarom ook gaswinning in de Noordzee. „Daarmee verkleinen we de afhankelijkheid van andere landen”, stellen de partijen achter het kabinet-Rutte IV.

„In de gasvelden op die noordelijke Noordzee kan het allemaal snel gebeuren”, wijst Menno Snel, oud-staatssecretaris en huidig voorman van de lobbyclub Nogepa op een kaart met bijna 130 velden. Hij vertegenwoordigt de twaalf bedrijven in de olie- en gasindustrie die met vergunning op Nederlands grondgebied mogen winnen. Ze onderzoeken, boren en winnen nu nog voornamelijk gas op enkele kilometers diepte.

„Als je onze gasvelden offshore verder ontwikkelt en als je ziet dat er nog meer windenergie is ingepland, combineer dan die nieuwe windmolenparken met de bestaande gasinstallaties op de Noordzee”, schetst hij.

Ten dode opgeschreven

Het is iedereen in deze sector duidelijk: fossiele brandstoffen als olie zijn ten dode opgeschreven „In die velden kunnen windmolens deels de oude infrastructuur gebruiken. Je kunt alle energie uit wind en gas die naar land moet daar het efficiëntst bij elkaar brengen, bijvoorbeeld door het om te zetten in waterstof of stroom en vervolgens te transporteren naar de kust”, zegt Snel, die in december 2019 als staatssecretaris opstapte wegens de toeslagenaffaire.

Op een dag met 24 uur leven we nog altijd zo’n 22 uur op energie uit steenkool, olie en gas, illustreert hij. „Energie uit zon en wind biedt in die overgang naar minder CO2-uitstoot met schonere brandstoffen gewoon nog te weinig. Je hebt het gas voor die overgang nodig, nog vele jaren.”

‘Elke Nederlandse kuub gas is winst’

In de schaduw van het Groningenveld, dat in 2025 moet sluiten en dit jaar nog 9 miljard kubieke meter levert, bieden de 130 gasvelden op die Noordzee volgens hem nog behoorlijk wat capaciteit. In totaal kan de gaswinning uit de kleine velden over de periode 2018 tot 2050 nog leiden tot een te produceren gasvolume van 232 tot 335 miljard kubieke meter, waarvan circa 60 procent op zee. „De gasvoorraden op zee leveren substantieel veel energie. In de toekomst zouden wij van dat gas direct waterstof kunnen maken op zee en de vrijkomende CO2 opslaan in het lege gasveld”, schetst Snel. „En elke kuub gas die we als Nederland niet hoeven te importeren, is winst. We hebben bovendien hoog kwalitatief aardgas, met een sterke calorische waarde en weinig methaan- en CO2-uitstoot. Voor dat gas hoef je je neus helemaal niet op te halen’’, aldus de voorman namens producenten als de NAM, Total en PetroGas.

Voorlopig verdienen de bedrijven fors dankzij de opgelopen gasprijzen. „De gasinfrastructuur biedt enorme kansen voor productie en vervoer van waterstof. Ons Noordzeegas is de fossiele brandstof met de minste CO2-uitstoot. We zijn inmiddels afhankelijk geworden van het gas en we moeten een groot deel importeren om in onze behoefte te voorzien.”

‘Reken je niet rijk’

Alles wat Nederland uit de Noordzee laat halen en dus niet importeert, levert geld voor de staatskas op. Snel: „Reken je niet rijk. Gebruik de opbrengsten voor een investeringsfonds, dat je vult voor die energietransitie, zoals we met infrastructuuraanleg al doen. Met de huidige gasprijzen is dat financieel interessant: er zit veel economische waarde. De gasprijs wordt naar onze verwachting ook niet meer zo laag als voorheen.”

De enorme prijspieken in gasprijzen voor bedrijven en consumenten en het omvallen van energieleveranciers tonen volgens Snel aan dat het aloude systeem minder schokvast is geworden. „We hebben behoefte aan een betrouwbaar systeem waar consumenten en ondernemers op kunnen rekenen. Het zou daarom goed zijn om, net zoals je dat bij banken doet met een stresstest, alle energieleveranciers in Nederland te controleren om consumenten te beschermen. Dat lijkt me na een aantal zeer recente faillissementen nodig.”

Nieuws

Meest gelezen

menu