Uit de as herrijzen op weg naar een groene economie. Die stip op de horizon is nu!

Tekening: Studio van Beek Tekening: Studio van Beek

Het economisch drama is enorm. Toch is de coronacrisis ook een nulpunt, zegt het noordelijke Bio Cooperative. ,,Terugblikkend zou je in 2040 moeten zeggen dat 2020 de kurk vormt onder een andere, groene economie.’’

Visies over een groene economie, een samenleving die vrij is van CO2, zijn doorspekt met wensdenken, stippen op de horizon en jaartallen ver weg. Zo gold rond de eeuwwisseling 2030 als een belangrijk moment voor een groene samenleving. Nu al is dat opgeschoven naar 2050. In de luchtvaart wordt al gesproken over 2070.

Moment dat het verschil maakt

Maar opschuiven kan niet meer, maakt Bio Cooperative duidelijk in een schrijven. ,,Het moment voor een groene economie is nu’’, zegt voorzitter Cor Kamminga. ,,Als je de wereld bekijkt vanuit een historisch perspectief, zie je een beperkt aantal momenten waarop het verschil is gemaakt. Zo’n moment is deze coronacrisis ook.’’

Half april lanceerden 170 Nederlandse wetenschappers vijf voorstellen voor ‘Nederland na Corona’ in een manifest met de strekking: het is een blunder als we niet groener uit de coronacrisis komen.

De Bio Cooperative haakt er graag bij aan. Bio Cooperative is een samenwerkingsverband van tweeëntwintig noordelijke, groene bedrijven. Opgericht in 2016 is het nadrukkelijk geen belangenbehartiger, zegt Kamminga, we willen samenwerken en samen een geluid laten horen.

Hoe concreet?

Dat geluid is dat de huidige crisis een kantelmoment is. Een moment om op elk niveau het voortouw te pakken. Kamminga: ,,Een moment om samen te werken en een front te vormen en het voortouw te pakken als het gaat om groene productie.’’

Dat klinkt alweer aardig als het wensdenken uit een groene visie van de overheid. Hoe wordt het nu concreet?

Kamminga: ,,Het moet inderdaad concreet worden. Je moet markt creëren. In bijvoorbeeld de Vereniging Circulair Friesland hebben Friese gemeenten vastgelegd dat 10 procent van hun inkoop ‘groen’ is. Dat is een voorbeeld dat navolging verdient.’’

Leiderschap tonen

Hoe? ,,Het gaat er om dat je leiderschap laat zien. Overheden, maar zeker ook instellingen als de RUG, UMCG, en ook grote bedrijven, moeten in hun inkoopbeleid werk maken van de aankoop van groene producten uit eigen regio.’’

Dan kopen ze die producten, maar het gaat er uiteindelijk om de consument over de streep te trekken?

Kamminga: ,,Ja. De overheden en bedrijven die groene, regionale producten kopen, moeten dat daarom ook laten zien. Zeker nu de olieprijs extreem laag is en de traditionele manier om kunststof te produceren veel goedkoper is dan recyclen, moeten ze laten zien ‘wij nemen het prijsverschil voor lief en kiezen voor het groene product’. Dan laat je zien dat ‘groen’ bon ton is. Dan kun je mensen over de streep trekken en creëer je markt.’’

Thuis werken? Het kan zomaar

Deze coronacrisis is het moment dat het verschil kan maken? ,,Als je vier maanden geleden had gezegd dat we massaal thuis gingen werken, werd je voor gek verklaard. Op scholen wordt al tijden gesproken over digitaal lesgeven, maar er was geen urgentie. Dan komt corona en het gebeurt allemaal van de ene op de andere dag. Dus ja het moment is er zeker.’’

Enorme kansen voor Nederland

De stip aan de horizon is er niet meer, meent Kamminga. Die stip is nu. In een brief aan de Tweede Kamer over een duurzame basisindustrie zegt minister Wiebes (Economissche Zaken) dat er voor Nederland ‘enorme kansen’ liggen en dat ons land koploper in Europa kan worden. Daarvoor is het noodzaak, zegt Wiebes, nu grote stappen te zetten.

Het is Kamminga uit het hart gegrepen. ,,Nu is het moment om te laten zien dat het anders kan. Je kunt wel 2050 of 2070 blijven zeggen, maar hoe wil je daar komen als jet niet nu stappen zet? We moeten af van alleen maar goede intenties. Je moet er nu actie aan koppelen. Wil je groene productie op gang helpen, moet je er een markt voor ontwikkelen. ’’

Nieuws

Meest gelezen

menu