Investeer je in wegen of schone lucht: Laat Drenthe als 'paradijs' uit de crisis komen

Drenthe. Foto: Shutterstock.

Drenthe als binnenlands paradijs en dé plek voor duurzaam toerisme. Op zoek naar een groene uitweg uit coronacrisis legt de Natuur en Milieufederatie Drenthe de lat hoog. ‘Investeer je in verdubbeling van de N34 of in verduurzamen van de landbouw’.

De coronacrisis is een feit, maar de steeds warmere en drogere zomers zijn dat ook, stelt de Natuur en Milieufederatie (NMF). ‘De klimaatcrisis manifesteert zich steeds dichter bij huis en storm lijkt op komst’, zegt NMF. ‘Tijd om alle zeilen bij te zetten’.

Drentse politiek praat over economie

Na gesprekken met de achterban resulteert dat voor NMF in een samenwerkingsagenda voor groen herstel van Drenthe. Een agenda die de federatie bij het provinciebestuur heeft neergelegd.

De Drentse staten bespreken woensdag de economische koers voor de komende jaren. Over enkele weken staat de Provinciale Investeringsagenda Drenthe op de rol.

Zoek naar Bruto Drents Geluk

In haar agenda bepleit NMF een fundamenteel andere koers waarin het Bruto Nationaal Product niet meer een doel op zich is, maar het Bruto Drents geluk wel. Overheden, burgers, organisaties en ondernemers zouden ermee bezig moeten zijn.

Juist, in Drenthe meent de federatie. De maat en schaal van de provincie bieden volgens haar mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden en naoberschap. De rust, ruimte en oerlandschap bieden nieuw perspectief. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, zorg en landbouw.

Groene long van Nederland

In haar herstelagenda richt NMF zich op energie, betekeniseconomie en milieu. In het licht van dat laatste ziet de federatie voor Drenthe een rol als groene long van Nederland: Drenthe is een provincie waarin landbouw duurzaam produceert en waarin de natuur de ruimte krijgt.

‘Er liggen kansen voor recreatie dicht bij huis en het landschap nodigt uit tot een gezonde levensstijl en gezond bewegen. We zetten Drenthe op de kaart als binnenlands paradijs en als dé provincie voor duurzaam toerisme. Dit biedt kansen voor ondernemers en voor nieuwe werkgelegenheid’.

In een Drents klimaatakkoord wordt naar het idee van NMF de energietransitie versneld en is onder andere veel aandacht voor duurzame woningbouw.

Oude economie kraakt

Volgens NMF zijn de onderdelen uit herstelagenda niet nagelnieuw. ‘Maar de maatschappelijke context waarin we erover spreken is dat wel, die is drastisch veranderd. De overheid moet haar eigen rol hervinden, terwijl de oude economie kraakt in haar voegen’.

In de Investeringsagenda heeft Drenthe zo’n 60 miljoen te verspijkeren. ,,Ons appèl is erop gericht daarbij niet alleen te kijken naar klassieke manieren waarmee we ons uit een crisis investeren. Maar aandacht te hebben voor de nieuwe economie. Investeer je in verdubbeling van de N34 of kijk je naar duurzame landbouw, zegt Reinder Hoekstra van NMF.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu