Alwéér een elektrische auto in de fik! Toch vat een elektrische auto niet eerder vlam, maar brandt die wel langer

Nu de elektrische auto bezig is met een bescheiden opmars, wordt het duurzaam aangedreven mobiel met de nodige nieuwsgierigheid gevolgd. Dat is vooral het geval als er een in brand vliegt, zoals eerder deze week aan de Coendersweg in Groningen. De vraag dringt zich op of een elektrische auto eerder in vlammen op gaat dan een mobiel met een brandstofmotor.

Als een elektrische auto wordt geladen ontstaat hitte.

Als een elektrische auto wordt geladen ontstaat hitte. Foto: Shutterstock

De Bond van Verzekeraars kan nog geen antwoord geven op die vraag. Relatief is het aantal elektrische voertuigen in het land nog zo klein, dat het statistisch nog niet verantwoord is de vergelijking te maken.

De ANWB is echter zeer uitgesproken in de beantwoording van de vraag: een elektrische auto brandt niet sneller dan een voertuig met een verbrandingsmotor. De organisatie baseert zich op onderzoek van het gerenommeerde Duitse test- en certificeringsinstituut DEKRA.

Een vermoeden

De ANWB weet dat de vraag over de brandveiligheid van elektrische auto’s zo breed leeft, dat de bond op zijn website een hele pagina aan het antwoord wijdt. De organisatie heeft ook wel een vermoeden waardoor het idee ontstaat dat elektrische auto’s eerder vlam vatten.

De belangenorganisatie stelt dat branden met brandstofauto’s zo gewoon zijn, dat ze niet meer nieuwswaardig zijn. En is een nieuwerwets elektrisch voertuig dat in de fik vliegt nog wel altijd een bericht waard.

Dat neemt niet weg dat de elektrische auto die wél vlam vat soms langer aandacht vraagt dan het conventionele voertuig, afhankelijk van de aard van de beschadiging.

Als cellen in de lithiumaccu door vuur oververhit zijn geraakt, kan dat tot een kettingreactie leiden. Het duurt dan wel 24 uur voordat alle cellen zijn afgekoeld zijn en de auto niet weer in brand kan vliegen.

De dompelbak

Daarvoor is een oplossing die niet altijd toepasbaar is: de dompelbak. Dat is een met water gevulde container waarin de auto onder water wordt gezet zodat de accu een etmaal kan afkoelen.

Recent hebben onder meer de Bond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en een groot aantal bergingsbedrijven afspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat in alle delen van het zo’n land zo’n bak inzetbaar is.

De dompelbak biedt echter niet altijd soelaas. Brand in auto’s ontstaat doorgaans door hitte. Bij brandstofauto’s lopen de temperaturen op als ze rijden. Bij elektrische auto’s ontstaat de hitte tijden het laden van de accu, net als bij een mobiele telefoon. Die oplopende temperatuur kan geen kwaad, mits er geen onderdelen defect of kapot.

Alternatieven

Staat de laadpaal op een parkeerplaats, dan is de aanvoer van een dompelcontainer in het geval van een autobrand niet zo’n probleem. Wordt de auto in een voor een container ontoegankelijke garage geladen, dan is een andere oplossing geboden. Momenteel wordt dan ook onderzoek gedaan naar alternatieven voor de dompelbak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Electrisch rijden
Duurzaamheid
menu