'Ensartech' in Delfzijl gaat mogelijk alsnog grondstoffen maken uit afval

De voormalige Ensartechfabriek in Delfzijl. De bedoeling is om daar afval dat nu nog niet is te recyclen om te gaan zetten in hoogwaardige grondstoffen. Foto: Koos Boertjens

De voormalige Ensartechfabriek aan de Valgenweg in Delfzijl gaat mogelijk alsnog afval verwerken tot nieuwe grondstof. Het gaat om resten die nu nog niet zijn te recyclen.

Een consortium met onder meer Groningen Seaports (GSP) en NOM onderzoekt de mogelijkheden daartoe.

Ensartech vestigde zich in 2012 op de locatie. Het zou er chemisch afval, elektronica en andere moeilijk te recyclen reststoffen omsmelten tot grondstoffen. Het bedrijf kreeg de techniek niet onder controle en ging eind 2013 failliet. In het project was meer dan 15 miljoen euro geïnvesteerd. Pogingen de fabriek alsnog op te starten, mislukten.

Onderzoekscentrum in Groningen

Nu heeft het consortium het plan opnieuw opgevat om uit moeilijk te verwerken afval, zoals onder meer batterijen, bepaalde auto-onderdelen, verontreinigde grond en chemische resten, waardevolle grondstoffen te maken, waaronder metalen en bepaalde zoutsoorten. De bedoeling is dat het nieuwe bedrijf een onderzoekscentrum krijgt in Groningen. Daar wordt gezocht naar onder meer de ideale mix van afvalstromen.

De techniek die bij de fabriek wordt toegepast heet retractie. Dit jaar wordt gekeken of die toepasbaar is op de oude Ensartech-locatie. Is dat het geval, dan moet vanaf 2022 jaarlijks 35.000 ton afval dat nu nog niet of moeilijk recyclebaar is, worden omgezet in grondstoffen. Op korte termijn zullen bij het bedrijf zo’n 20 mensen werk krijgen, op termijn 50 tot 75.

Kennis en ruimte

Naast NOM en GSP behoren tot het consortium de Technische Universiteit Eindhoven, het Groeifonds en het Instituut Voor Elementaire Retractie. Zij vinden het Noorden een goede regio om de retractietechniek te beproeven vanwege de aanwezigheid van de noodzakelijke kennis en de ruimte om op voor mens en milieu verantwoorde wijze het procedé te testen en te ontwikkelen. Volgens het samenwerkingsverband is er in Nederland voldoende aanbod van afval voor vijf tot acht retractiefabrieken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu