Focus op praktijk en ondernemerschap

De Hanzehogeschool Groningen wil vanaf 2020 broedplaats zijn van per jaar 500 nieuwe ondernemingen die gezamenlijk 5000 banen opleveren.

Pijlman

Pijlman

Die doelstelling om zijn economisch belang voor de regio te vergroten, paart de hogeschool aan het streven naar meer praktijkgericht onderwijs met aandacht voor het ondernemerschap. De hbo-instelling wil aan elke opleiding een innovatiewerkplaats koppelen waar studenten ervaring kunnen opdoen met onderzoek en beroepspraktijk, zo staat in haar strategisch plan ‘Vernieuwen in verbinding’ voor de komende vier jaar.

Nieuws

menu