Focus op praktijk en ondernemerschap

De Hanzehogeschool Groningen wil vanaf 2020 broedplaats zijn van per jaar 500 nieuwe ondernemingen die gezamenlijk 5000 banen opleveren.

Pijlman

Pijlman

Die doelstelling om zijn economisch belang voor de regio te vergroten, paart de hogeschool aan het streven naar meer praktijkgericht onderwijs met aandacht voor het ondernemerschap. De hbo-instelling wil aan elke opleiding een innovatiewerkplaats koppelen waar studenten ervaring kunnen opdoen met onderzoek en beroepspraktijk, zo staat in haar strategisch plan ‘Vernieuwen in verbinding’ voor de komende vier jaar.

Werkleerplaatsen

De Hanzehogeschool heeft al enkele van deze werkplaatsen, waarvan de energieproeftuin EnTranCe in Groningen en de Health Hub in Roden (medische technologie) de bekendste zijn. ‘Labs’ voor aardbevingsbestendig bouwen (BuildinG) en de ICT (IT Academy) zijn in de maak.

Voorzitter Henk Pijlman van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool vindt de werkleerplaatsen bevorderlijk voor student, regio en bedrijfsleven. ,,Het versterkt de beroepsgerichte kant van het onderwijs, de kern van het hbo. De regionale economie doet zijn voordeel met de innovaties die de werkleerplaatsen opleveren. En de student komt eerder in aanraking met de beroepspraktijk.”

'Ondernemende houding is belangrijk'

Het bedrijfsleven krijgt inspraak op de samenstelling van de onderwijsprogramma’s. Daarin geldt naast energie en healthy ageing ondernemerschap als derde speerpunt. Dat past bij het streven veel start-ups af te leveren, maar is ook een reactie op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Pijlman: ,,Momenteel zijn vier miljoen mensen zzp’er of heeft een tijdelijke baan. Maar ook als je in loondienst bent, is het van belang een ondernemende houding te hebben.”

De Hanzehogeschool gaat meer masteropleidingen verzorgen. Pijlman: ,,Daarmee wordt het makkelijker om na de bachelor door te stromen. Let wel: die masteropleidingen onderscheiden zich nadrukkelijk van die van de universiteit door hun beroepsgerichte karakter.”

'Keurmerk ondernemerschap'

De Hanzehogeschool telt momenteel 27.000 studenten. Pijlman denkt dat daarmee het maximum is bereikt. Om teruggang te voorkomen, wil de CvB-voorzitter meer Engelstalig onderwijs. Pijlman: ,,We hebben in dit gebied te maken met krimp van de bevolking. We hopen dat te compenseren door meer buitenlandse studenten te trekken.”

Pijlman is optimistisch dat de Hanzehogeschool zijn economische ambities waar maakt. ,,We zijn de enige hogeschool in Nederland die van VNO-NCW het keurmerk ondernemerschap heeft gekregen. Op dit moment leveren we per jaar 300 tot 350 start-ups. En die hebben de afgelopen vijf jaar al 2500 banen in Noord-Nederland opgeleverd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu