Garnalenvissers in onzekerheid. Minister Piet Adema, op bezoek in Lauwersoog, zegt bedrijfstak in de benen te willen houden

Minister Adema op een garnalenkotter in Lauwersoog.

Minister Adema op een garnalenkotter in Lauwersoog. Foto: Anjo de Haan

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is niet van zins de gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij in de Waddenzee en Noordzee te beëindigen.

Dat maakt hij vrijdagavond duidelijk in Lauwersoog. De bewindsman zei wel dat de toekomst van de garnalenvisserij zorgelijk is. ,,Het wordt spannend. Heel spannend.’’

De spanning zit vooral in het voorstel van de Europese Commissie om bodemverstorende visserij in beschermde gebieden te verbieden. Gaat dat plan door, dan is het volgens de Nederlandse Vissersbond gedaan met de garnalenvisserij in delen van de Noordzee en de Waddenzee.

Garnalenvisserij in de benen houden

Voor een gehoor van zestig garnalenvissers uit Friesland en Groningen maakte Adema duidelijk dat hij met zijn collega’s uit andere EU-landen samen wil optrekken. ,,We moeten er samen voor zorgen dat de we bodemverstorende visserij in de benen houden.’’

Garnalenvissers maken zich al geruime tijd zorgen over hun voortbestaan. Veel vissers hebben hun bedrijf al stilgelegd. De vissers voelen zich onrechtvaardig behandeld en zuchten onder voortdurend veranderende regels. De onzekerheid rond steeds weer nieuwe regelgeving, maakt een gezonde bedrijfsvoering bijkans onmogelijk, stellen ze. Twee weken geleden maakten ze hun zorgen kenbaar in een brief aan koning Willem-Alexander.

De garnalenvisserij zou het liefst worden aangewezen als bestaand gebruik. Dat zou heel veel meer zekerheid geven dan de vergunningen die om de zoveel jaar aflopen.

Vissers worden nu gedoogd

De oude natuurwetvergunning voor de garnalenvissers liep eind 2022 af. Een nieuwe vergunning is er nog niet. De vissers kregen van Adema wel extra tijd om investeringen te doen, zodat hun motoren minder stikstof uitstoten. Voor 1 oktober moet dat geregeld zijn.

Toch is rond die uitstoot ook veel onduidelijk, bleek in Lauwersoog. Zo vertelde een visser dat hem absoluut niet duidelijk is hoeveel uitstoot hij moet reduceren. ,,En hoe kun je dan aanpassingen doen aan je motor. Je weet niet wat genoeg is.’’

Dat geldt ook voor Simon Koornstra van de Harlingen 4. Hij heeft net rond een ton geïnvesteerd in een katalysator die de stikstofuitstoot moet. ,,Een flinke reductie is. Dat moet genoeg zijn’’, zegt hij. Toch blijft de onzekerheid, ook voor hem. Maar hij is vastberaden. ,,Ik wil blijven vissen.’’

Minister voelt de druk

Adema zei de druk van de visserij te voelen. ,,Vanwege de EU-plannen rond bodemberoerende visserij, vanwege stikstof. En ik zie ook dat er onrechtvaardige aspecten zijn, omdat andere schepen veel meer stikstof uitstoten dan jullie.’’ De minister maakte dan ook duidelijk dat hij zich hard wil maken voor de vissers. ,,Nederland en de visserij zijn met elkaar verbonden.’’

Daarbij wil Adema zich niet uit het veld laten slaan door Natuurorganisaties, zo werd duidelijk. De organisaties willen dat de minister de gedoogvergunning tot 1 oktober stopzet. Daarbij gaat het niet om stikstofuitstoot. De organisaties menen dat de gedoogconstructie in strijd is met de natuurbescherming in de gebieden waar de garnalenvissers vissen.

Gedogen is gedogen

Adema zei in Lauwersoog dat hij een gedoogbeschikking tot 1 oktober heeft afgegeven die als doel heeft ,,gedogen.’’

Dat de natuurorganisaties nu naar de rechter stappen om via die weg een einde te maken aan het gedogen, is nagenoeg zeker. En daardoor neemt de onzekerheid voor de garnalenvissers alleen maar verder toe.