Gasunie maakt waterstof uit stroom

Gasunie draagt een bouwsteen aan voor de noordelijke waterstofeconomie. Het concern gaat bij Zuidwending zonnenergie omzetten in groene waterstof.

Gasunie wil bij de Aardgasbuffer Zuidwending elektriciteit van zo’n 5000 zonnepanelen omzetten in groene waterstof.

Het gaat om een proef-project van de dochterondernemingen EnergyStock (de exploitant van de aardgasbuffer) en NewEnergy (duurzame energietechnologie) waarbij op relatief grote schaal de techniek power-to-gas wordt toegepast. Daarbij wordt met stroom water gescheiden in zuurstof en waterstof die kan worden opgeslagen. Op die manier kan elektriciteit worden ‘bewaard’.

Dat is van belang omdat zonnepanelen en windmolens soms meer elektriciteit produceren dan nodig is. Die kan met power-to-gas worden opgeslagen en later worden gebuikt.

Het project wordt gerealiseerd bij Zuidwending omdat in de toekomst de zoutcavernes waar gas wordt opgeslagen ook kunnen worden gebruikt voor de opslag van de waterstof. De waterstof zal eerst met tankwagens worden afgevoerd.

Zuidwending

‘Zuidwending’ kan een belangrijke rol krijgen in de waterstofeconomie, zoals onder meer de Noordelijke Innovation Board die wil ontwikkelen. Van de (toekomstige) boven de waddeneilanden gelegen windmolenparken en de via overzeese kabels aangevoerde groene stroom uit Noorwegen en Denemarken komt straks in de Eemshaven zo veel elektriciteit binnen, dat die niet voortdurend kan worden verbruikt en getransporteerd. Ook uit Duitsland wordt elektriciteit aangevoerd. Omzetting in waterstof is de meest voor de hand liggende oplossing. Met chemische processen is dat eenvoudig te gebruiken voor de aanmaak van syngas (voor de chemiesche industrie), aardgas en elektriciteit .Voor waterstof wordt in combinatie met een brandstofcel ook een belangrijke toekomst voorzien bij de aandrijving van auto’s. Gasunie hoopt met het project de markt voor groene waterstof verder te ontwikkelen.

Directeur Henk Abbing van EnergyStock wijst erop dat er nog geen betaalbare accu is uitgevonden die op grote schaal opslag van elektriciteit mogelijk maakt. ,,Met waterstof kan dat wel”, zegt hij. ,,Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden.”

Nieuws

menu