Geen kabels zonder schade aan het wad. Onderzoekers vragen zich af welke schade maatschappelijk acceptabel is

Kun je het kwetsbare waddengebied doorkruisen met kabels en leidingen zonder averij aan de natuur? Nauwelijks. Onderzoekers vragen zich af welke schade maatschappelijk acceptabel is.

Het windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee.

Het windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee. Foto: ANP

De aanleg van een stroomkabel van een groot nog te bouwen windpark zo’n 80 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog naar de vaste wal in Groningen zorgt al geruime tijd voor onrust. Vooral de aanleg over Schier, de Groninger kwelder en dwars door bouwland in Noord-Groningen leidt tot kritiek van natuurclubs en boerenorganisaties. Geroepen wordt om een alternatieve route meer naar het oosten die kwetsbare natuur en akkerland ontziet.

Nieuws

Meest gelezen

menu