Nog geen vergunning voor gaswinning in Noordzee boven Schiermonnikoog. Gevolgen voor natuur zijn nu onduideijk

Voordat er een vergunning komt om gas te winnen in de Noordzee boven Schiermonnikoog moet beter in beeld zijn wat de gevolgen zijn voor de natuur.

Boorplatform in de Noordzee.

Boorplatform in de Noordzee.

Dat stelt de Commissie voor milieueffectrapportage in een advies aan de minister van Economische Zaken.

Onbemand platform

ONE-Dyas wil ten noorden van Schiermonnikoog aardgas winnen. Er komt een onbemand productieplatform met een gasleiding die een aansluiting krijgt op bestaande leiding in de Noordzee.

Voor het project is een milieueffectrapport opgesteld. Economische Zaken vroeg de Commissie voor milieueffectrapportage een advies op dat rapport.

De Commissie stelt de gevolgen van aardgaswinning beter in beeld gebracht moeten worden. Vooral de gevolgen van de Borkumse Stenen moeten beter in kaart komen. Ook de gevolgen voor de zwarte zee-eend en de stikstofdepositie vragen om een betere onderbouwing.

Pas besluit over vergunning na aanvulling

Volgens de Commissie kan er pas een besluit over een vergunning worden genomen als het milieueffectrapport op deze punten is aangevuld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu