Geen dubbele N33? Geen Wunderline? Geen Nedersaksenlijn? Grenzeloze huiver over 'gouden stadsring'

De zuidelijke ring bij Groningen.

Betekenen de extra kosten voor de Groninger ringweg het einde van grote projecten in de regio? De huiver is groot. De noordelijke eenheid en ambitie staan voor een grote proeve van bekwaamheid.

Begin december nam de Tweede Kamer unaniem moties aan om verder onderzoek te doen naar zowel de Lelylijn als de Nedersaksenlijn.

Een succes

Kamerleden van verschillende partijen benadrukten vervolgens in deze krant dat het nu aan het Noorden is. Eenheid en ambitie is nodig om alle ballen op het spoor in de lucht te houden. ‘Alleen dan wordt het een succes’, zei CDA’er Mustafa Amhaouch.

Met de zuidelijke ringweg om Groningen als splijtzwam komt nu al zowel de eenheid als de ambitie zwaar onder druk te staan.

Het project zuidelijke ringweg gaat fors meer kosten. Een week geleden praatte verantwoordelijk gedeputeerde Fleur Gräper Provinciale Staten achter gesloten deuren bij.

Geen N33? Geen Wunderline? Geen Nedersaksenlijn?

De regio houdt haar hart vast. De vrees is dat de ringweg geld opslokt dat is bedoeld voor grote projecten als de verdubbeling van de N33, de snelle treinverbinding Groningen-Bremen (Wunderline) en de aanleg van een spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal (cruciaal voor de in het noordoosten zeer gewenste Nedersaksenlijn tussen Enschede en Groningen).

Hoewel nog maar een vrees staat de door de Tweede Kamer zo gewenste noordelijke eenheid direct onder druk. Niet heel gek vanzelf. ‘Als het spoor Veendam-Stadskanaal er niet komt is de Nedersaksenlijn van de baan’, zei wethouder Henk van der Goot van Westerwolde. ‘Dat mag niet gebeuren. Die lijn is van groot belang voor ons gebied’.

Haven van nationaal belang

In de Eemsdelta rinkelen alarmbellen nu de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam op het spel staat. CEO Cas König van Groningen Seaports wijst erop dat de Groninger havens van nationaal belang zijn. Bereikbaarheid is essentieel, zegt hij. ,,Het aantal verkeersbewegingen zal in de toekomst toenemen. Dat kunnen we alleen aan als de weg is verdubbeld.’’

Een stadsring van goud die ten koste gaat van de ontwikkeling van het Ommeland. Het zijn de zorgen in Groningen. Maar schrappen van de spoorlijnen van Groningen naar Bremen (Wunderline) en Enschede (Nedersaksenlijn) heeft implicaties die verder gaan. Implicaties die provincie- en zelfs landsgrenzen overschrijden.

Deze trein stopt niet meer

Zo kan Karel Groen van netwerkverband Eems Dollard Regio zich niet voorstellen dat Groningen overweegt de Wunderline op te offeren. ,,Ik snap dat de provincie alle opties op tafel heeft. Maar dit project loopt al sinds 2011. Er is enthousiasme en commitment van Berlijn tot Brussel.’’

Naar het idee van Groen is bereikbaarheid voor het Noorden op alle vlakken van belang. De Wunderline is al te ver om te schrappen, meent hij. ,,Zowel aan Duitse als Nederlandse kant wordt er volop aan gewerkt. Het is het stadium van tekentafel voorbij. Deze trein lijkt mij niet meer te stoppen.’’

Kennis en bedrijven

Herman Idema is directeur van Ondernemend Emmen. Idema hijst de stormbal nog niet. Wel heeft hij op zijn bureau diverse onderzoeken en rapporten liggen waarmee hij gedocumenteerd wil aantonen dat niet aanleggen van de Nedersaksenlijn een gemiste kans is (tekst loopt door onder afbeelding).

Hij wijst bijvoorbeeld op het Manifest Toplocaties waarin de tien Nederlandse topcampussen (waaronder Groningen) ervoor pleiten miljoenen te investeren in de campussen. ,,Maar je moet er ook voor zorgen dat kennis en ondernemers elkaar fysiek kunnen ontmoeten.’’

En, maakt Idema duidelijk, de Nedersaksenlijn verbindt regio’s (Groningen, Emmen, Enschede) die zich bij uitstek profileren op het gebied van kennis en vernieuwende technologie. ,,Bijvoorbeeld op het gebied van groene chemie, duurzaamheid, vernieuwende mobiliteit en waterstof. De kansen voor de regio’s stapelen zich op. De kunst is om duurzaam te verbinden.’’

Aders van levensbelang

Vorig jaar al maakte het Drentse bedrijfsleven duidelijk dat er te weinig Haagse aandacht is voor verkeersaders in de provincie.

Aders, zegt Idema, die van levensbelang zijn voor het gebied. Voor de ontwikkeling, maar ook als bindmiddel voor jongeren in het gebied die dankzij een betere bereikbaarheid meer kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op de in de Tweede Kamer zo gewenste noordelijke eenheid en ambitie.

Niemand weet beter wat nodig is dan Gräper

Idema: ,,Ondernemend Emmen rekent op een visie van Fleur Gräper. Als oud-secretaris van de Sociaal-Economische Raad weet juist zij wat er nodig is om het veenkoloniale gebied economisch te ontsluiten. Stad kan niet zonder sterk achterland, het achterland kan niet zonder stad. Samen dus.’’


Nieuws

Meest gelezen

menu