Groningen Seaports ondersteunt oproep voor miljoeneninvesteringen energietransitie

Cas König. Foto: Jan Zeeman

Groningen Seaports staat achter de oproep van de noordelijke provincies om honderden miljoenen uit het Europese Just Transition Fund (JTF) in te zetten voor de energietransitie in Noord-Nederland.

Het JTF is onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie. Het fonds is bedoeld voor regio’s die economisch afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit de fossiele brandstofindustrie en die de komende jaren hard worden getroffen door de energie- en klimaattransitie.

Meest getroffen door klimaat- en energietransitie

De Europese Commissie verwacht dat Groningen, door de snelle afbouw van de gaswinning en de uitdagingen op het gebied van emissiereductie, het meest getroffen wordt door de klimaat- en energietransitie. Die transitie zou kunnen leiden tot een verlies van 20.000 banen.

Specifiek wordt het gebied Delfzijl/ Eemshaven benoemd, vanwege de grote energie-intensieve sector. Ongeveer een derde van alle in Nederland geproduceerde energie komt vanuit de Eemshaven en 15 procent van de totale Nederlandse chemieproductie is afkomstig van het chemiecluster Chemport Europe.

Waterstofprojecten in ontwikkeling

Dit rechtvaardigt extra investeringen vanuit het JFT, stelt algemeen directeur Cas König van Groningen Seaports in een persbericht. ‘Talloze projecten op het gebied van waterstof en vergroening van de industrie staan op het punt gerealiseerd te worden. Daarmee kunnen we een enorme bijdrage leveren aan de energietransitie, werkgelegenheid en het creëren van een nieuw economisch perspectief voor deze regio.’

In Delfzijl en de Eemshaven is een groot aantal waterstofprojecten in ontwikkeling, zoals de realisatie van elektrolysers voor de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, het aanleggen van waterstofleidingen op het Chemie Park Delfzijl, de ontwikkeling van waterstoftankstations en de productie van e-kerosine voor vliegtuigen.

König: ‘Uiteindelijk gaan we voor de grootste groene waterstofketen van Europa met Noord-Nederland als centrum. Steun vanuit het JTF is daarbij meer dan welkom.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu