Health Hub overtreft prognoses

Health Hub maakt van Roden centrum medische technologie

Health Hub in Roden doet het beter dan verwacht en heeft inmiddels de 25ste onderneming bijgeschreven als lid. Het gaat om Lode Holding uit Groningen.

Health Hub in Roden doet het beter dan verwacht en heeft inmiddels de 25ste onderneming bijgeschreven als lid. Het gaat om Lode Holding uit Groningen.

Prognose

Health Hub overstijgt daarmee ruimschoots de prognose om binnen vijf jaar 25 deelnemers aan zich te binden. Voor 2017 stonden er bijvoorbeeld nog maar 12 deelnemende bedrijven gepland.

Health Hub is een kennisknooppunt voor de medische technologie, waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen participeren. Bedrijven maken bij de ontwikkeling van producten en kennis gebruik van dit netwerk, waarbij ook studenten worden ingezet.

,,Het gaat bij ons om een realistische aanpak'', vindt Jan Degenhart, de projectmanager van Health Hub. ,,We proberen simpelweg kennisinstellingen en bedrijven te koppelen, en proberen de partijen af en toe een extra treetje te laten nemen. Over een paar weken openen we pas ons nieuwe pand en nu al hebben we dit doel bereikt.'' Waar Degenhart ook graag nog even op wijst is dat het in de bedoeling ligt de komende jaren ruimte te geven aan startende bedrijven. ,,We willen er graag tussen de tien en twintig bij hebben, maar zitten nu al op zeven'', zegt hij.

Samenwerking

Health Hub is opgericht voor de noordelijke sector medische technologie. De noordelijke regio kenmerkt zich door het beperkte aantal partijen. Daarom moet de focus meer op samenwerking liggen dan op concurrentie. Binnen Health Hub wordt om die reden in gezamenlijkheid gewerkt aan innovaties op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden (healthy ageing). Degenhart: ,,Partijen die nooit wat met elkaar hadden, laat staan met elkaar gewerkt hebben, gaan nu samenwerken. We horen nu van meerdere partijen dat het heel goed bevalt, terwijl men er vooraf nooit aan gedacht had samen iets te doen.''

Lode Holding heeft zich bij Health Hub aangesloten, omdat in Roden meerdere zaken samenvallen voor het bedrijf. Lode maakt al gebruik van ongeveer 35 studenten (wo, hbo, mbo), maar nu kan er ook gebruik worden gemaakt van de innovatiewerkplaats. Bedrijven en studenten doen daar gericht onderzoek.

Trainingsmodules

Bij Health Hub benutten ze ook gretig de trainingsmodules die eerder door Cordis, dat medische producten vervaardigt, werden gebruikt. Het gaat er daarbij om dat de engineering van producten voldoet aan de regelgeving van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Degenhart: ,,Partijen krijgen op die manier sneller kennis over regelgeving.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu