Helft van de kantoren nog zonder energielabel. Die gebouwen mogen straks niet meer als kantoor worden gebruikt

Ruim de helft van de Nederlandse kantoren beschikt nog steeds niet over een energielabel C. Dat is per 1 januari 2023 verplicht. Gebouwen die straks niet aan die eis voldoen, mogen niet meer als kantoor gebruikt worden.

Het Cascadecomplex in het Groninger stationsgebied werd in 2000 opgeleverd. Ook deze kantoren moeten over anderhalf jaar beschikken over een C-energielabel.

Het Cascadecomplex in het Groninger stationsgebied werd in 2000 opgeleverd. Ook deze kantoren moeten over anderhalf jaar beschikken over een C-energielabel. Foto archief Corné Sparidaens

Volgens de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikt zo’n veertig procent van de 65.000 kantoren in ons land nu over het gevraagde label. Niet alle kantoren hoeven overigens aan die eis voldoen. Voor kleine kantoorgebouwen en monumenten geldt die bijvoorbeeld niet.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft inmiddels een brief gestuurd naar gebouweigenaren waarin ze hen oproept te voldoen aan de straks geldende eis.

Verhuurders van wie de huisvesting niet aan het label voldoet, krijgen in de toekomst te maken met de gemeenten, die voor de handhaving moeten zorgen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft vorige maand alle gemeenten opgeroepen actie te ondernemen.

Vertraging en schaarste

Door de coronacrisis heeft de verduurzaming van veel kantoren overigens vertraging opgelopen. De moeizame levering van isolatiemateriaal en andere benodigde spullen gooit bij menig project roet in het eten, constateert het Platform Duurzame Huisvesting (PDH). De schaarste aan bouwmaterialen leidt bovendien tot hogere prijzen. ,,Er is flink wat extra geld nodig om alle kantoren in 2023 naar het gewenste C-label te brengen’’, voorspelt het PDH.

En die organisatie ziet nog meer beren op de weg. ,,De vrees is dat projecten in de publieke sector ernstige vertraging oplopen vanwege de vaak ingewikkelde besluitvorming en ontoereikende budgetten. Dat was ook voor corona al een probleem en dat probleem wordt steeds groter.’’

Het energielabel C betekent dat het fossiele energieverbruik van een gebouw per jaar maximaal 225 kilowattuur per vierkante meter is. Om het energieverbruik van kantoorgebouwen te verminderen, kunnen eigenaren bijvoorbeeld zorgen voor betere isolatie en het aanpassen van de klimaatinstallatie en de verlichting. Ook moet worden voorkomen dat er buiten kantooruren onnodig verlichting brandt, of andere systemen in het gebouw zijn ingeschakeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Duurzaamheid
Klimaat
menu