Hulp na arbeidsongeval

Slachtoffers en nabestaanden van bedrijfsongevallen weten vaak niet waar ze hulp kunnen krijgen. De Stichting Arbeidsongevallen gaat hen daarbij helpen.

Slachtoffers van bedrijfsongevallen of hun nabestaanden weten vaak niet waar ze moeten aankloppen voor hulp. Ze krijgen te maken met veel instanties en moeten zelf uitzoeken hoe ze een schadevergoeding krijgen. De Stichting Arbeidsongevallen schiet hen nu te hulp.,

Dubbele lijdensweg

Volgens de stichting hebben slachtoffers van een arbeidsongeval een dubbele lijdensweg. Naast de lichamelijke en psychische gevolgen krijgen ze te maken met bedrijfsartsen, medisch specialisten, UWV, arbeidsinspectie, verzekeraars en werkgever.

,,Ze lopen daarbij tegen veel problemen aan’’, zegt voorzitter Gerard Schenk. ,,Ze weten vaak niet wat hun rechten zijn. Instanties hebben weinig oog voor slachtoffers en nabestaanden.’’

De stichting wil slachtoffers, familieleden en nabestaanden voorlichten, adviseren en doorverwijzen naar deskundigen, zoals letselschadeadvocaten. Op de website stichtingarbeidsongevallen.nl kunnen mensen zich melden.

Bijna nooit schadevergoeding

,,Slachtofferhulp Nederland richt zich vooral op misdrijven of verkeersongelukken’’, zegt voorzitter Schenk. ,,Maar slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen staan er vaak alleen voor. We willen we meer begrip voor hen kweken.’’

Jaarlijks vinden in Nederland 450.000 arbeidsongevallen plaats. In de ruim de helft van de gevallen raken mensen gewond; 50 tot 80 mensen overlijden op de werkvloer. Zo’n 20.000 slachtoffers zitten minstens een half jaar in de ziektewet. Ze verliezen inkomsten en krijgen te maken met hoge kosten voor medische zorg en advocaten. Voor een schadevergoeding is een ongevalsrapport nodig, maar dat laat vaak lang op zich wachten. Ook de re-integratie verloopt moeizaam.

Nog geen 1 procent van de gewonden of nabestaanden krijgt uiteindelijk een schadevergoeding. Schenk: ,,Bedrijven hebben een financieel belang en proberen kosten te besparen. Onderzoek van een werkgever strookt soms niet met het inzicht van de inspectie of de werknemer. Het duurt lang voor ze een inspectierapport kunnen inzien.’’

3,5 jaar in een bureaucratische molen

In de bouw gebeuren de meeste ongelukken. Dat overkwam ook Manuel Muñoz (66) uit Purmerend. Toen hij als timmerman ruim 4 jaar geleden aan het werk was, viel hij 9 meter naar beneden op een betonnen vloer. ,,Het bedrijf was vergeten te vertellen dat ze de dag ervoor de opdracht hadden gegeven de steiger te verwijderen’’, vertelt zijn vrouw Irene Muñoz-Brands (59).

Muñoz had interne bloedingen, een verbrijzelde elleboog, kapotte rug en brak zijn bekken op drie plekken. ,,Hij is zes keer geopereerd en heeft ruim 5 maanden moeten revalideren.’’ Muñoz kwam in een bureaucratische molen terecht. Het duurde 3,5 jaar voor alles financieel geregeld was. ,,Ik heb vaak moeten aandringen om het rapport te krijgen. De inspectie had vooral oog voor het bedrijf. Toen ik de inspecteur belde, zei hij: weet u hoe druk ik het heb?’’

Muñoz heeft nooit meer kunnen werken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu