Hyperloop Groningen in razend tempo verder. 'Testbaan hoeft uitzicht omwonenden niet helemaal te belemmeren'

Corona of niet, de plannen voor het European Hyperloop Center bij Meerstad zijn volop in beweging. In de zomer hoopt de Delftse startup Hardt Hyperloop te kunnen starten met de bouw.

Zo ziet reizen in een buis er ongeveer uit.

Zo ziet reizen in een buis er ongeveer uit. Afbeelding: Plompmozes

Het idee spreekt tot de verbeelding: met een snelheid van zo’n 1000 kilometer per uur door een buis suizen. In minder dan een uur van Amsterdam naar Parijs. De hyperloop lijkt het ideale, milieuvriendelijke alternatief voor korte afstandsvluchten. Vanuit de hoofdstad naar Brussel? Een half uurtje.

Testcentrum in Groningen

Om het plan verder te brengen wil Hardt een testcentrum bouwen. Dat bestaat uit een laboratorium en een testbaan van bijna 3 kilometer. Begin dit jaar koos het Delftse bedrijf voor Groningen als locatie voor dat testcentrum.

Een grote hobbel daarbij is het geld. Het testcentrum vergt een investering van ongeveer 25 miljoen euro. De provincie Groningen betaalt 3 miljoen, Hardt brengt zelf een groot deel mee. Daar moet nog geld bij. ‘‘Er is nog tijd om het goed te doen’, zei CEO Tim Houter daarover eind vorige maand in het Financieele Dagblad .

Wat doet het rijk?

Daarnaast is het wachten op een brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In antwoord op Kamervragen van D66 zei minister Van Nieuwenhuizen in mei dat private partijen zoveel mogelijk de kar moeten trekken als het om de hyperloop gaat.

Op dat moment zag de minister nog onvoldoende aanleiding om een bijdrage vanuit het rijk te rechtvaardigen. Maar ze kondigde ook nieuwe gesprekken aan over de mogelijkheden en omvang van investeringen in het testcentrum in Groningen. Insteek daarvan is volgens haar ‘bezien of dit de situatie rond een bijdrage van het rijk verandert’.

Hardt werkt door

Bij Hardt is in elk geval, zo zegt een woordvoerster, hard gewerkt aan de plannen. Onderdeel daarvan is de precieze locatie van de testbaan in het gebied bij Meerstad.

Op dit moment wordt gekeken naar vijf mogelijke locaties. Aanvankelijk was één locatie parallel aan het Slochterdiep in beeld. Daar zijn nog vier mogelijkheden bijgekomen. ,,De verwachting is dat we op korte termijn een keuze maken’‘, zegt de woordvoerster.

Hyperloop in je achtertuin

In de afgelopen maanden zijn bewoners van het gebied bij het project betrokken. Het viel hen begin dit jaar rauw op het dak dat ze zomaar een hyperloop in hun achtertuin zouden krijgen. ,,Eind maart hebben we omwonenden gevraagd deel te nemen aan een participatieteam’‘, zegt gebiedsmanager Marco Sanders van de gemeente Groningen.

Met dat team zijn acht bijeenkomsten geweest. ,,We werken nu aan een gebiedsvisie, waarvan we hopen dat die eind van dit jaar klaar is.’’ In die visie moet in het gebied ook plek gevonden worden voor een hoogspanningsstation en zonnepark.

Niet laaiend enthousiast

Eerlijk is eerlijk, de bewoners zijn niet laaiend enthousiast over de plannen, zegt Sanders. ,,De mensen hadden liever het vrije zicht gehouden. Maar begrip is er ook.’’

De testbaan hoeft dat vrije zicht niet helemaal te blokkeren. De bijna 3 kilometer lange buis krijgt een diameter van 1,5 meter, de hyperloop voor passagiers is in de toekomst een keer zo groot. ,,De buis komt ook op korte pootjes, het geheel steekt daarmee nauwelijks boven het zonnepark uit’‘, aldus Sanders.

Gemeenteraad spreekt in voorjaar

Naar verwachting geeft de Groninger gemeenteraad in het voorjaar een klap op de gebiedsvisie. Dat effent voor Hardt de weg naar een bouwstart in de zomer. Het centrum moet in 2022 functioneren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
hyperloop
menu