Industrie Noord-Nederland haalt nu al klimaatdoel voor 2030

Minister Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes Foto: "Remko de Waal"

De industrie in Groningen en Drenthe voldoet nu al aan de doelstelling voor een CO2-reductie van 49 procent in 2030 zoals die is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Dat zegt Cas König, voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland en ceo van Groningen Seaports. Hij gaat daarbij uit van de verminderde CO2-productie per ton productie. Die bedraagt 54 procent. In absolute zin zijn de bedrijven in beide provincies 26 procent minder gaan uitstoten sinds 1990, het referentiejaar voor de klimaatdoelen.

‘Wereldwijd perspectief’

Vacatures

Praktijkmanager

Huisartsenpraktijk Poseidon

Nieuws

menu