Industrie Noord-Nederland haalt nu al klimaatdoel voor 2030

Minister Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes Foto: "Remko de Waal"

De industrie in Groningen en Drenthe voldoet nu al aan de doelstelling voor een CO2-reductie van 49 procent in 2030 zoals die is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Dat zegt Cas König, voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland en ceo van Groningen Seaports. Hij gaat daarbij uit van de verminderde CO2-productie per ton productie. Die bedraagt 54 procent. In absolute zin zijn de bedrijven in beide provincies 26 procent minder gaan uitstoten sinds 1990, het referentiejaar voor de klimaatdoelen.

‘Wereldwijd perspectief’

König: ,, Als je de reductie bekijkt vanuit een Europees of wereldwijd perspectief, moet je dat per ton product bekijken. Immers, fabrieken van elders hebben zich hier gevestigd. Er is productiecapaciteit van elders naar Noord-Nederland verplaatst. Je zou kunnen zeggen dat de bedrijven die er in 1990 al waren, hun doelstelling van 49 procent hebben gehaald.”

De productie van de industrie in Groningen en Drenthe is sinds 1990 gegroeid van 4,6 naar 7 megaton per jaar. De Industrietafel verwacht een jaarlijkse toename van 1,75 procent. Toch voorziet het overlegorgaan dat de industrie in beide provincies ook in absolute percentages in 2030 de klimaatdoelen zal hebben gehaald.

‘In 2030 absolute afname van 52 procent’

König: ,,Met projecten die bedrijven nu al van plan zijn, komen we in 2030 uit op een absolute afname van 52 procent. Gaan we de projecten die nu nog in een studiefase zitten ook daadwerkelijk uitvoeren, dan komen we zelfs op 62 procent minder uitstoot.”

De Industrietafel Noord-Nederland presenteerde dinsdag een verslag van de vorderingen die de industrie in Groningen en Drenthe maakt met de terugdringing van de CO2-uitstoot. De Industrietafel is een samenwerkingsverband van bedrijven die veel energie verbruiken, overheden en ngo’s in de provincies Groningen en Drenthe. Het omvat naast de industrieclusters in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen ook grote fabrieken buiten de clusters, zoals Avebe, NedMag (Veendam) en SuikerUnie.

Belangrijke stappen

Een van de belangrijke stappen die in de regio zijn genomen is de verduurzaming van de productie van stoom, waarvan veel nodig is in het chemiecluster van Delfzijl, vertelt König.

De daarvoor benodigde hoge temperaturen worden nu geleverd door de afvalverbranders van EEW (bedrijfs- en huishoudelijk afval) en Eneco (afvalhout) in de havenstad. Daardoor zijn het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot op het chemiepark met 35 procent teruggedrongen. Een stap voorwaarts bij de verduurzaming noemt hij ook de bouw van de nieuwe biogasfabriek Stercore in Emmen.

Stikstofemissie

Ook de stikstofemissie is, zo meldt de Industrietafel, drastisch teruggedrongen met 71 procent. ,,Per ton product zelfs met 82 procent”, aldus König.

Het verslag is een vervolg op een document dat de Industrietafel Noord-Nederland in 2018 presenteerde over de mogelijkheden om de CO2-uitstoot terug te brengen en de reeds behaalde resultaten. Het werd dinsdag overhandigd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. ,,De resultaten die in het Noorden geboekt zijn, zien er indrukwekkend uit”, zei de bewindsman.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu