Innovatiemonitor: Milieubesef noordelijk mkb neemt flink toe

De Innovatiemonitor.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt steeds meer navolging in het noordelijk mkb. Dat blijkt uit de jaarlijkse Innovatiemonitor van RUG en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) die donderdag is gepresenteerd.

Met hun monitor geven RUG en SNN jaarlijks een beeld van de stand van rond innovatie in het noordelijke mkb. Daartoe werden afgelopen jaar bijna 8000 bedrijven aangeschreven, een kleine 800 bedrijven vulde de enquête in.

Milieu-innovaties

De onderzoekers constateerden de afgelopen jaren al een gestaag groeiende aandacht voor maatschappelijke vraagstukken onder ondernemers. Afgelopen jaar groeide vooral de aandacht voor innovaties op het gebied van milieu.

Van de ondernemers in Friesland, Groningen en Drenthe die het onderzoek invulden, zegt bijna 60 procent bezig te zijn maatregelen te nemen die bijdragen aan een beter milieu. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om maatregelen als het verminderen van materiaal- en energieverbruik, gebruik maken van minder vervuilende materialen, verminderen van vervuiling en recyclen van grond, water en materiaal.

Coronacrisis

Als het om innovatie op zich gaat, constateert de Innovatiemonitor een stabilisering. Jaren achtereen gaven noordelijke ondernemers innovatie in hun bedrijf ruim baan. Afgelopen jaar was er voor het eerst geen stijging, maar ook geen daling.

Het onderzoek startte ruim voordat de corona de wereld in zijn greep kreeg. Die crisis kan niet de oorzaak voor de stabilisatie. ‘Het blijkt gewoon steeds moeilijker ideeën om te zetten in innovaties’.

In de monitor is wel ruim aandacht voor de coronacrisis. Ruim honderd ondernemers beantwoordden vragen over de gevolgen van de crisis.

Meeste gaan op oude voet verder

Van hen zagen negen hun omzet stijgen met gemiddeld 32 procent, 69 ondernemers maakten een omzetdaling van gemiddeld 44 procent mee. Voor 23 ondernemers had de crisis weinig effect.

Als reactie op de crisis zegt bijna 60 procent van de ondernemers dat ze zo goed en zo kwaad als het gaat op de oude voet verder zijn gegaan, 15 procent kiest voor bezuinigen en legt bepaalde activiteiten tijdelijk stil. Niet een ondernemer voorzag in juni een eind van het bedrijf.

Zoeken naar een partner

Uit de monitor blijkt dat het gros van de ondernemers vertrouwen heeft dat de zaken beter gaan in een periode na corona. Opvallend is verder dat bedrijven op zoek zijn gegaan naar samenwerking met anderen in een poging de crisis het hoofd te bieden.

De monitor stelt dat op dit gebied een taak ligt voor overheden, branche-organisaties en kennisinstellingen. Ze zouden een rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van bedrijven. ‘We zien dat ondernemers veel moeite hebben met het vinden van geschikte partners voor samenwerking’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu