Vrijheid inleveren als je geen coronaprik hebt? Zo denken ze erover in Drenthe, Friesland en Groningen. De verdeeldheid is groot

Het instellen van vaccinatie-maatregelen verdeelt Noord-Nederland diep. Een meerderheid van de noorderlingen vindt het acceptabel dat mensen die geen coronaprik willen, vrijheid inleveren.

Noorderlingen zijn diep verdeeld over leven in een vaccinatiemaatschappij.

Noorderlingen zijn diep verdeeld over leven in een vaccinatiemaatschappij. Foto: Marcel Jurian de Jong

Dat komt naar voren in de zesde coronameting die bureau Enigma Research uitvoerde in opdracht van deze krant. Iets meer dan 1500 Noorderlingen deden aan de enquête mee.

Niet-gevaccineerde klant mag geweigerd

Een meerderheid van 56 procent zegt het acceptabel te vinden als bepaalde branches, zoals reisorganisaties, de mogelijkheid krijgen niet-gevaccineerde klanten te weigeren.

Verdeeld over de drie provincies is die acceptatiegraad behoorlijk verschillend. Zo is er in Friesland geen meerderheid voor het weigeren van klanten (48 procent). Van Drenten (60 procent) en Groningers (62 procent) mag het wel.

Grote zorgvuldigheid nodig

Onderzoekers van Enigma beklemtonen de gevoeligheid rond vaccinatiemaatregelen. Ze bepleiten grote zorgvuldigheid bij eventuele invoering ervan. Het is niet zonder gevaar, zeggen ze, want het kan grote verdeeldheid in de samenleving opleveren.

Ze kijken daarbij ook naar andere vaccinatiemaatregelen die invloed hebben op het dagelijks leven. Voor de meeste daarvan is een meerderheid te vinden, maar steeds is er ook een grote groep Noorderlingen die tegen maatregelen is.

59 procent is bijvoorbeeld voor de komst van een coronabewijs dat toegang biedt tot evenementen, wedstrijden en kunst- en cultuurinstellingen (Drenthe 67 procent), Groningen (64 procent) en Friesland (50 procent). Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die vinden dat zo’n bewijs te ver gaat.

Vaccinatie op het werk

Een kleine meerderheid kan zich vinden in een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers en mensen in contactberoepen. Andere werkgerelateerde vaccinatiemaatregelen krijgen in het Noorden geen steun. Zo zegt maar liefst 71 procent het niet te accepteren dat iemand ontslag krijgt omdat die zich niet wil laten vaccineren. Meer verdeeldheid is er over het op kantoor weigeren van niet-gevaccineerde, niet geteste of pas herstelde medewerkers. 46 procent vindt dat de werkgever deze groep de toegang mag ontzeggen, 38 procent vindt dat dat niet kan.

Geen vaccinatieplicht

Wat Friezen, Drenten en Groningers in elk geval niet willen is een algehele vaccinatieplicht. Waarbij duidelijk is dat vooral in Drenthe en Groningen de verschillen tussen voor- en tegenstanders klein zijn. In Drenthe zijn bijvoorbeeld net zoveel mensen voor als tegen, 41 procent.

Het verschil wordt vooral gemaakt in Friesland. Van de Friezen zegt 51 procent nee tegen een vaccinatieplicht, 31 procent is er wel voor.

Diepe onvoldoende voor kabinet

Wat bij het wegnemen van verdeeldheid niet meewerkt, is dat het vertrouwen in de beleidsmaker alleen maar daalt. Gemiddeld scoort het kabinet een rapportcijfer 4,8.

Vooral Friezen verliezen het vertrouwen, 56 procent van hen geeft een (diepe) onvoldoende. Groningers zijn iets milder: 50 procent deelt een vijf of lager uit. In Drenthe geeft 47 procent het kabinet een onvoldoende.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Coronavirus
Vaccinatie
menu