Kamervragen over tijdbom in sociale woningbouw Noorden

Henk Nijboer. Foto: Reyer Boxem

De PvdA in de Tweede Kamer wil dat woningcorporaties in Groningen, Drenthe en Friesland meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid van wijken.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Kamerlid Henk Nijboer.

Corporaties luiden noodklok

Zo’n veertig woningcorporaties in het Noorden en Oosten van het land luidden afgelopen week de noodklok over de sociale woningbouw in deze delen van het land.

De situatie in dunbevolkte gebieden is totaal anders de crisis in de Randstad. Volgens de corporaties is daar in Den Haag te weinig aandacht voor. Ze stuurden een brandbrief.

Woningen slopen en anders bouwen

Waar in de Randstad vooral huizen moeten worden bijgebouwd, moeten vanwege krimp en andere samenstelling van de wijken in het Noorden en Oosten juist woningen worden gesloopt en anders worden gebouwd. Daarnaast moeten corporaties de ruimte krijgen om te investeren in de leefbaarheid.

Die loopt in sommige wijken niet achteruit, die holt achteruit zeggen de coroporaties. Directeur Bert Moormann van corporatie Domesta in Emmen spreekt in dat licht van een tikkende tijdbom.

Wat doet minister om te stimuleren?

Nijboer wil van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken of ze de brief van de corporaties en wat ze doet om corporaties in dunbevolkte gebieden te stimuleren. ,,Welke stappen heeft u de afgelopen vier jaar gezet om dit te stimuleren?’’

Waar de woningcorporaties om de verhuurderheffing in deze delen van het land anders in te zetten, zodat ze geld beschikbaar hebben om woningen aan te passen, wil Nijboer weten of de minister daartoe bereid is.

Tot slot vraagt de PvdA’er of de minister bereid is woningcorporaties meer ruimte te geven om te investeren in leefbaarheid en goede voorzieningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu