LTO Noord geschokt door beschuldigingen 'vriendjespolitiek over de rug van boeren: 'Stop uitbreiding Eemshaven'

LTO Noord vindt dat de uitbreiding van de Eemshaven met 600 hectare landbouwgrond moet worden teruggedraaid.

Landbouwgrond bij de Eemshaven.

Landbouwgrond bij de Eemshaven. Foto: Kees van de Veen

Ook vindt de organisatie dat de uitkoopregelingen in het kader van het stikstofbeleid in de ijskast moeten worden gezet.

'Onderste steen moet boven'

LTO Noord stelt dat naar aanleiding van de beschuldigingen over ‘vriendjespolitiek’ door Groningen Seaports bij grondtransacties ten behoeve van het datacenter van Google. ,,Het lijkt erop dat over de rug van boeren miljoenen euro’s zijn verdiend.

LTO Noord is diep teleurgesteld over deze gang van zaken. Zeker in een tijd dat het vertrouwen in de overheid al ter discussie staat mag dit niet gebeuren. LTO Noord wil dat de onderste steen boven komt”, aldus de belangenorganisatie voor boeren en tuinders.

'Nieuws slaat in als bom'

,, Het nieuws slaat echt in als een bom”, zegt Lammert Westerhuis, bestuurslid van LTO Noord regio Noord. De organisatie roept de Gedeputeerde Staten van Groningen op om openheid te geven. Ook een provinciale parlementaire enquête is wat LTO Noord betreft een optie. Het vertrouwen van boeren en tuinders in overheden was al laag, aldus de belangenorganisatie. ,,Het vertrouwen is hiermee tot een dieptepunt gezakt”, stelt Westerhuis.

'Eerst openheid'

LTO Noord wijst erop dat de provincies ook verantwoordelijk zijn voor de stik-stofuitkoopregelingen. Ze vindt dat die moeten worden opgeschort. ,,Eerst moet er duidelijkheid komen over de gang van zaken in Groningen en moet door openheid in analyses en gedane transacties hieromtrent het geschade vertrouwen worden hersteld.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu