LTO-voorzitter Marc Calon gooit bewust steen in vijver Landbouw Collectief

LTO-voorzitter Marc Calon. Foto: GUUS SCHOONEWILLE

LTO-voorzitter Marc Calon heeft een steen in de vijver gegooid van het Landbouw Collectief. Hij wil weer met landbouwminister Carola Schouten in overleg over de stikstofproblematiek.

Het Landbouw Collectief had vorige week de stekker getrokken uit het overleg met Schouten, omdat het zich niet serieus genomen voelde door de landbouwminister. Het Landbouw Collectief is het samenwerkingsverband van veertien boerenorganisaties in het stikstofdossier.

LTO-voorman Calon gaf donderdag in een interview met de Volkskrant aan ,,het liefst wel door te willen praten''. Calon. ,,Het is de vraag of het verstandig is om niet meer te overleggen. Wij staan er wat genuanceerder in dan een aantal andere landbouwclubs. Het kabinet gaat gewoon door met het opstellen van stikstofbeleid. We bekijken momenteel of en hoe we verder moeten met het Landbouw Collectief.”

Farmers Defence Force vond de uitlatingen van Calon niet erg verstandig. ,,Juist nu is het van belang om de gelederen gesloten te houden”, zegt woordvoerster en bestuurslid Sieta van Keimpema.

Doelbewuste actie

Een onbeholpen uitglijer of een doelbewuste actie? Waarschijnlijk het laatste. Met zijn ervaring weet Calon hoe de hazen lopen in het Haagse. Het lijkt erop dat de Groninger boerenbestuurder de zaak op scherp wil zetten om duidelijk te maken dat de kont tegen de krib blijven gooien averechts kan uitpakken.

Immers, achter de schermen is het het kabinet al druk doende met de Voorjaarsnota. Daarin geven Rutte en de zijnen aan hoe het gaat met de lopende begroting en worden de eerste voorzetten gegeven voor de begroting van volgend jaar. Nu niet aan tafel zitten kan de positie van de landbouw danig verzwakken, te meer omdat politiek Den Haag na Prinsjesdag vooral gefocust zal zijn op de verkiezingen van volgend jaar.

Ongecontroleerde opkoop veebedrijven

Het overleg met Schouten klapte onder meer doordat het Landbouw Collectief twee stikstofregistratiesystemen wenst: een voor de landbouw en een voor niet-landbouw. Dit om te voorkomen dat veebedrijven massaal opgekocht worden door onder meer de industrie.

Schouten acht dit juridisch niet haalbaar en ook niet nodig. Ze werkt aan een eigen plan om een ongecontroleerde opkoop van veebedrijven te voorkomen. In de tweede helft van april wil ze de Tweede Kamer hierover informeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu