LTO: weer geen enkel perspectief boeren in adviesrapport Jetten

Sjaak van der Tak

Sjaak van der Tak Foto: Phil Nijhuis

Het adviesrapport van ambtenaren over het klimaatbeleid aan klimaatminister Rob Jetten is ,,weer een voorbeeld van een advies dat de agrarische sector geen enkel perspectief biedt voor de toekomst”, reageert Sjaak van der Tak, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).

,,Zulke rapporten zijn niet behulpzaam. Het verstoort het proces, draagt niet bij aan de samenhang die we met elkaar nastreven en het voedt het wantrouwen bij boeren en tuinders. Ik neem dit rapport maar even voor kennisgeving aan”, vervolgt hij.

Aanzienlijke krimp en meer belasting

In het rapport staat dat om de klimaatdoelen te halen er strengere regels en meer heffingen nodig zijn. Daarbij zou de landbouwsector een forse bijdrage moeten leveren om de CO2-uitstoot in een hoger tempo te reduceren. Enerzijds door een aanzienlijke aanvullende krimp van (melk)vee in Nederland. Anderzijds door bijvoorbeeld meer belasting te heffen op vlees- en zuivelproducten.

Van der Tak wijst erop dat LTO al een aantal maanden probeert om met alle betrokken partijen gezamenlijk tot een landbouwakkoord te komen. ,,Dat doen we juist om alle opgaven waar de landbouw voor gesteld wordt in samenhang op te pakken. En we doen het bovenal om daarbij toekomstperspectief voor de agrarische sector te schetsen”, aldus de voorzitter.

LTO blijft zich inspannen voor een landbouwakkoord waarmee de agrarische sector bijdraagt aan het halen van doelen ten aanzien van biodiversiteit, waterkwaliteit, milieu en klimaat. ,,Maar waarin we ook werken aan een goed verdienmodel voor de toekomst, voor ruimte voor ondernemerschap en voor een sector die weet waar hij aan toe is en waarop hij wordt afgerekend.”