Metaalwerkers na schrik weer aan de slag, maar de grote klap wordt in september verwacht

Metaalwerkers keren in groten getale terug naar hun werkplaatsen. ,,De aanvankelijke angst voor besmetting is voorbij’’, verklaart onderzoeker Rob van der Werff, adviseur van de Koninklijke Metaalunie.

Laswerk. Archieffoto LC

Laswerk. Archieffoto LC FOTO NIELS WESTRA

Koninklijke Metaalunie heeft voor de tweede keer sinds de corona-uitbraak een enquête onder de 14.000 leden uitgezet. De afname van het ziekteverzuim van 14 procent (half maart) naar 6 procent is een van de weinige lichtpuntjes uit de jongste doorlichting.

,,Men heeft het thuis beter geregeld met de kinderen. Men is redelijk gesetteld’’, maakte Van der Werff op uit gesprekken met metaalondernemers. ,,De meeste werkplaatsen zijn ook groot genoeg om 1,5 meter afstand te houden.’’ Met de terugval naar 6 procent ligt het het verzuimpercentage bijna weer op het gebruikelijke niveau in de metaalsector.

Orderportefeuille slinkt

De grootste zorg van de ondervraagde bedrijven is de afnemende orderpositie. Twee weken geleden zat 30 procent hierover in, nu 57 procent. Verder zijn er groeiende zorgen over de liquiditeitspositie: 14 procent vreest op korte termijn een tekort aan cash te hebben (was 5 procent).

Metaalunie vertegenwoordigt bedrijven met minder dan 100 werknemers. Landelijk betreft dit 30.000 bedrijven die werk bieden aan 170.000 mensen, waaronder 20.000 eenpitters. Friesland is vertegenwoordigd met 1800 aangesloten bedrijven en 13.000 werknemers.

Omzet loopt snel terug

Ongeveer de helft van de ondervraagde ondernemers zag de omzet de afgelopen twee weken dalen met gemiddeld 30 procent. Voor de komende weken verwacht 70 procent een afname met 30 procent. Toch denken de meesten het dankzij overheidssteun nog even uit te zingen. Op dit moment maakt 30 procent gebruik van de loonkostensubsidie NOW. De helft van de bedrijven verwacht dat zij dit binnenkort zullen gaan doen.

Ongeveer een derde van de ondernemers heeft al afscheid genomen van (een deel van) de flexibele schil. Nog eens een derde van de respondenten verwacht dat deze week te zullen doen.

Grote klap in september verwacht

Gevraagd naar de grote klap, verwachten veel ondernemers die na de zomer, in september. ,,Onze sector reageert vertraagd op ontwikkelingen. Veel projecten kennen een lange voorbereidingstijd. Vaak gaat het om maatwerk. De bouwgerelateerde metaalbedrijven reageren bijvoorbeeld door de bank genomen met een jaar vertraging.’’ In Friesland is 35 procent van de metaalbedrijven bouwgerelateerd.

Aan de andere kant worden revisie- en onderhoudsbedrijven juist snel geraakt door de coronacrisis. ,,Onmiddellijk na de uitbraak waren veel monteurs niet meer welkom op de bedrijven vanwege angst voor besmetting’’, verklaart Van der Werff. In Friesland is ongeveer 30 procent van de metaalsector in dat segment actief.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Coronavirus
menu