Miljoenen euro’s voor boost groene waterstofeconomie op energieproeftuin EnTranCe

Jan-jaap Aué, directeur EnTranCe: ,,Toepassing van waterstof in een versnelling brengen.’’

De energieproeftuin EnTranCe in Groningen ontwikkelt zich tot de aanjager van de groene waterstofeconomie die Noord-Nederland nastreeft. Er worden miljoenen euro’s geïnvesteerd in experimenten met toepassingen en de productie van de duurzame brandstof.

Op de energieproeftuin EnTranCe van de Hanzehogeschool Groningen worden miljoenen geïnvesteerd om de groene waterstofeconomie in Noord-Nederland een boost te geven.

De zogeheten Waterstofbooster moet plaats gaan bieden aan innovatie- en onderzoeksprojecten van het midden en kleinbedrijf. Bij de Hydro Hub wordt onderzocht hoe groene waterstof zo goedkoop mogelijk kan worden geproduceerd.

Hele keten

,,Dan hebben we hier straks de hele waterstofketen op het terrein, van productie tot toepassing”, zegt Jan-jaap Au é, directeur van EnTranCe en lector waterstof aan de Hanzehogeschool. De bedoeling is dat beide projecten met inzet van bedrijven, studenten en wetenschappers technieken en vondsten opleveren waar het noordelijke bedrijfsleven zijn voordeel mee kan doen. Over ruim een jaar moeten ze in bedrijf zijn.

Drijvende kracht achter de Waterstofbooster is Hydrogreenn, een noordelijke platform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden dat de waterstofeconomie in het landsdeel wil bevorderen. De organisatie draagt ook het plan voor de nieuwe wijk in Hoogeveen waar om te beginnen tachtig nieuwe woningen met waterstof zullen worden verwarmd.

Leuke ideeën

Aué: ,,Bedrijven en organisaties met leuke ideeën voor waterstof kunnen nu vaak nergens terecht. Het is de bedoeling dat we die bij de Waterstofbooster oppakken en misschien ergens in de regio in praktijk brengen. Zo kunnen we de toepassing van waterstof in een versnelling brengen.”

In Noord-Nederland zijn al veel bedrijven bezig met de ontwikkeling van waterstoftechnieken. Holthausen in Hoogezand maakt onder meer auto’s, bussen, vuilniswagens en veegmachines geschikt om op waterstof te rijden. Resato in Assen ontwikkelt tankstations voor de schone brandstof. Bekaert, ook gevestigd in de Drentse hoofdstad, heeft een waterstofbrander voor cv-ketels ontwikkeld.

Goedkoper

De Hydro Hub moet helpen de productie van de nu nog kostbare groene waterstof goedkoper te maken. Daarvoor komen twee verschillende electrolysers (die een hoofdrol spelen in de productie) beschikbaar. ,,Een aantal industriële partijen, onder aanvoering van ISPT (een organisatie van de procesindustrie), gaat proberen het systeem te optimaliseren om zo de prijs te drukken. Het is een open innovatieplatform, dus iedereen kan er ideeën voor aandragen.”

De productie van de groene waterstof is mogelijk met zonne- en windenergie die op EnTranCe wordt opgewekt. Aué: ,,De installatie wordt niet zo groot dat je kunt spreken van een fabriek, maar wel groter dan een laboratoriumopstelling. Noem het maar een productie-eenheid, die voldoende kilo’s groene waterstof kan maken voor de toepassingen in de Waterstofbooster.”

Privaat geld

De twee nieuwe testcentra en de proef met de waterstofwijk in Hoogeveen vergen gezamenlijk een investering van bijna tien miljoen euro in onderzoek en materieel. De financiering van de Hydro Hub en de waterstofwijk is in beginsel rond. Voor de Waterstofbooster is het nog wachten op een subsidiebesluit van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Aué: ,,Maar laat de mensen niet denken dat dit allemaal wordt betaald met overheidsgeld. Een groot deel van de investeringen wordt gedaan met privaat geld.”

Professor Ad van Wijk

Sinds professor Ad van Wijk in januari 2017 een plan presenteerde voor een groene waterstofeconomie voor Noord-Nederland, zijn er in het landsdeel talloze initiatieven en netwerken ontstaan om de productie en toepassing van deze schone brandstof te bevorderen. Doorgaans is de Hanzehogeschool Groningen met EnTranCe daarbij betrokken. Eén van de samenwerkingsverbanden is Hydrogreenn, waarvan de leden in wisselende samenstelling en met wisselende partners aan projecten deelnemen. Het netwerk speelt een prominente rol bij de plannen voor de waterstofwijk in Hoogeveen (20 partners) en de Waterstofbooster (16 deelnemers). Onder meer Stork, Gasunie, GasTerra, de Drents-Overijsselse netbeheerder Rendo, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Siemens, Nouryon en de New Energy Coalition zijn bij Hydrogreenn aangesloten. Tot de 14 organisaties achter de Hydro Hub behoren Shell, Chemport Europe (de chemieclusters van Emmen en Delfzijl), kunstmestfabrikant Yara, de Economic Board Groningen en ISPT, het instituut dat zich bezighoudt met de verduurzaming van de procesindustrie.

Groene en grijze waterstof

Groene waterstof wordt gemaakt door water door middel van electrolyse te scheiden in waterstof en zuurstof. Daarbij wordt groene elektriciteit gebruikt, die is opgewekt met zonnepanelen of windmolens. Waterstof wordt gebruikt als brandstof en als grondstof voor de chemische industrie. Wanneer waterstof wordt gebruikt om een motor aan te drijven, komt er alleen schoon water bij vrij. De thans courante grijze waterstof wordt gemaakt uit aardgas. Bij de productie daarvan komt CO2 vrij.

Nieuws

Meest gelezen

menu