Minder schuldhulp gevraagd in coronajaar. Hulpverleners verwachten toename wanneer overheid steunpakketten afbouwt

Er meldden zich afgelopen jaar aanzienlijk minder mensen met schulden bij gemeenten. Dat is vooral het gevolg van dichte loketten door corona. Foto: Shutterstock

Het aantal mensen dat zich bij gemeenten meldde voor schulphulpverlening is afgelopen jaar fors afgenomen. Oorzaak is vermoedelijk het feit dat de loketten maandenlang waren gesloten in verband met corona.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverleners (NVVK) in het jaarverslag over 2020. Daaruit blijkt dat het aantal schuldhulpvragen in 2020 afnam met 8188 stuks naar 78.013, een daling van ruim 12 procent. Ook het gemiddelde schuldbedrag van aanvragers nam af met zo’n 1500 euro.

,,De sluiting van loketten en wijkcentra, vanwege de lockdown, heeft voor onze doelgroep een forse impact gehad. Dat blijkt uit onderzoek’’, aldus de vereniging. De verwachting is dat het aantal aanvragen dit jaar weer toeneemt, zeker wanneer de overheid de coronasteunpakketten afbouwt.

Wanbetalers

De gemiddelde schuld bij particulieren daalde van 39.029 naar 38.508 euro. Bij ondernemers was er eveneens een daling en nam het bedrag af van 107.186 naar 95.000 euro. De meeste wanbetalers hadden vooral schulden bij de belastingdienst, zorgverzekeraars, woningcorporaties en energiebedrijven. Gemiddeld zijn er per aanvrager voor schuldhulpverlening veertien schuldeisers.

Met ingang van 1 januari dit jaar zijn gemeenten overigens wettelijk verplicht meer te doen om mensen met problematische schulden eerder in het vizier te krijgen. Dat maakt het sneller helpen van deze groep mogelijk. De wet verplicht verhuurders, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars ook om betaalachterstanden te melden bij de gemeente.

Boeggolf van schuldproblemen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwde de Tweede Kamer begin deze maand in een brief voor een ‘boeggolf van schuldproblematiek’ door de coronacrisis. ,,We mogen niet een groot deel van onze inwoners in een uitzichtloze financiële ellende terecht laten komen met ook nog eens onaanvaardbaar hoge maatschappelijke kosten (schuldhulpverlening, ziekte, arbeidsverzuim, jeugd en dakloosheid)‘’, aldus de brief.

De organisatie pleit voor een noodstop op invordering door rijk en gemeenten. Ook moet het stapelen van boete op boete worden voorkomen. Volgens de VNG kampt één op de vijf huishoudens met schulden. Dat aantal neemt toe door de effecten van de coronapandemie, verwachten de Nederlandse gemeenten.Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu