Mosselvoorman vreest einde visserij Waddenzee

Foto: Archief DvhN/ANP

De overeenkomst van natuurorganisaties met de mossel- en garnalenvissers op de Waddenzee staat op klappen.

De vissers zijn verontwaardigd over de aankondiging van een nieuw onderzoek naar de toestand van de onderwaternatuur. Dat dient slechts één doel, zegt mosselvoorman Cees Otte uit Bruinisse: ,,Beëindiging van de visserij op de Waddenzee.”

Het zogeheten mosselconvenant tussen vissers, natuurorganisaties en de rijksoverheid loopt in 2020 af. Tien jaar is goed samengewerkt aan de realisatie van een ecologisch en economisch duurzame sector, stelt Otte vast.

 ,,Vertrouwen en een goede onderlinge sfeer kenmerkten de gesprekken de afgelopen jaren. Graag zouden wij als producentenorganisatie verder gaan op de ingeslagen weg en afspraken maken voor de periode na 2020. Maar Natuurmonumenten lijkt daar anders over te denken”, zei de voorzitter van Algemeen Vissersbelang.

Onderzoek naar Waddenmozaïek

De vissers werden eind vorig jaar volgens Otte ‘onaangenaam verrast’ door het nieuws over onderzoek naar het zogeheten Waddenmozaïek. Daarbij wordt gekeken naar de effecten van de visserij op de onderwaternatuur. ,,Dat onderzoeksvoorstel lijkt vooral geschreven te zijn vanuit een vooringenomen natuurvisie, waarin geen plaats is voor visserij in de Waddenzee”, zegt hij.

Otte stoort zich er enorm aan dat de mosselvissers, noch de collega’s in de garnalensector, zijn gekend in het plan voor dit onderzoek. Bovendien wordt daarin volgens hem totaal voorbijgegaan aan bestaande wetenschappelijke bevindingen over de effecten van visserij.

Onderzoekplan geschreven vanuit vooringenomen natuurvisie

 ,,De onderbouwing van het projectplan is vooral gebaseerd op aannames en veronderstellingen. Voor de volledigheid, we spreken hier over een onderzoek dat in totaal 6,4 miljoen euro moet gaan kosten en waaraan het Waddenfonds en de noordelijke provincies ruim 5,4 miljoen euro aan gemeenschapsgeld bijdragen.”

'Zet recht wat fout gegaan is'

Otte zet die financiering in het perspectief van de vele miljoenen euro’s die de mosselproducenten de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en in wetenschappelijk onderzoek.

,,Vertrouwen en een goede sfeer noemde ik als onmisbare ingrediënten voor een langdurige en constructieve samenwerking binnen het Mosselconvenant”, aldus Otte. ,,Het wordt moeilijk deze ingrediënten te bewaren, terwijl acties in gang worden gezet die slechts één doel lijken te beogen: beëindiging van de visserij op de Waddenzee.”

De vissersvoorman riep de convenantpartners, inclusief het ministerie van LNV, op ‘recht te zetten wat fout is gegaan’ en de visserijsector alsnog te betrekken bij de opzet en de inhoud van het onderzoek.

Nieuws

Meest gelezen

menu