NVM: pak ‘agrarische’ leegstand aan

Door schaalvergroting en nieuwe richtlijnen zullen de komende jaren nog duizenden boeren stoppen. Het land zal worden verkocht, maar de vraag is wat er gebeurt met de vrijkomende gebouwen. Foto Huisman Media

Tot 2030 komt in ons land 27 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing functieloos leeg te staan. Makelaarsorganisatie NVM slaat alarm.

Schaalvergroting in de landbouw vindt zijn weerslag op het platteland. Volgens onderzoek van Wageningen Environmental Research (WER) zullen tot 2030 nog eens 24.000 agrarische ondernemers stoppen.

Het gevolg ervan is dat circa 40 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing vrijkomt. Daarvan zal 16 miljoen vierkante meter blijvend leeg blijven staan als er geen maatregelen als sloop en herbestemming worden genomen, aldus NVM.

En er staat al het nodige leeg...

Dat aantal komt bovenop de 11 miljoen vierkante meter aan gebouwen die tussen 2000 en 2012 al hun agrarische functie hadden verloren. De leegstand op het platteland zal die onder kantoren en winkels overtreffen, verwacht NVM.

In het rapport ‘Samen naar een vitaal buitengebied’ bepleit NVM maatregelen om leegstand tegen te gaan. Anders treedt verloedering op. De grootste problemen voorziet NVM voor Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Provinciale cijfers zijn niet beschikbaar.

Slopen of herbestemmen

Slopen of herbestemming is nodig om verloedering van het platteland tegen te gaan, is de boodschap van het rapport. Een tweede boodschap is om als eigenaren, overheden en makelaars de handen ineen te slaan om dit beleid tijdig en sneller gestalte te geven.

Ard Klijsen, voorzitter van NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed, vindt het in ieder geval onterecht alle verantwoordelijkheid daarvoor bij de eigenaar van de panden neer te leggen.

,,Dat is niet helemaal eerlijk. Maatschappelijke veranderingen kunnen soms snel plaatsvinden, waardoor een gebouw niet meer aan de huidige eisen voldoet. Wij vragen ons af of dat een probleem van de eigenaar of van de maatschappij is. Het lijkt meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’’ Hij bepleit om die reden ook voor financiële verlichting in de vorm van belastingmaatregelen.

Kan alles plaatsmaken voor woningbouw?

Nee. Volgens het rapport kan de helft van de door sloop vrijkomende grond benut worden voor de zogeheten ruimte-voor-ruimteregeling om woningbouw elders te kunnen plegen. De andere 50 procent kan worden herbestemd tot woonruimte of voor ander, al dan niet agrarisch, hergebruik.

NVM constateert dat er op provinciaal en gemeentelijk niveau al het nodige gebeurt.

Zo is het beleid van Groningen voor karakteristieke en monumentale gebouwen erop gericht om met nieuwe functietoewijzing sloop te voorkomen. In Drenthe hebben de gemeenten het voor het zeggen. De provincie stelt aan herbestemmingsplannen wel de voorwaarde dat in de omgevingsvisie omschreven hoofdfunctie van een gebied niet mag worden aangetast.

Nieuws

menu