Neelie in haar sas met Founded in Groningen

Speciaal gezant van Startup Delta Neelie Kroes toonde zich ingenomen met de vooruitgang in het Groningse startup-klimaat het afgelopen jaar.

Neelie Kroes met links van haar Groningens wethouder Joost van Keulen en Koen Atema.

Neelie Kroes met links van haar Groningens wethouder Joost van Keulen en Koen Atema. Foto Spindle/ Jelle Maarten de Vries

Tijdens een besloten bijeenkomst in The Big Building presenteerde de tot voor kort zo open en transparante Groningse start-up-scene zich aan Neelie Kroes en bestuurders. De scene heeft zich verzameld onder de noemer Founded in Groningen en gaf een beeld van wat er sinds het vorige bezoek – 26 maart vorig jaar – in Groningen is veranderd.

Onder de indruk

Koen Atema, de aanjager van Founded in Groningen, stelde meteen vast dat de locatie een van de nieuwe Groningse aanwinsten is. The Big Building was er een jaar geleden nog niet eens. Atema: ,,En zo heb ik aan de hand van twintig voorbeelden een beeld kunnen schetsen van wat er allemaal gerealiseerd is.’’

Volgens hem was Neelie Kroes onder de indruk. Naar Atema’s indruk mankeerden er twee onderdelen aan de noordelijke vooruitgang. Allereerst wordt het succes in Groningen en omgeving nog steeds te weinig uitgedragen. Atema: ,,Naar de zin van Kroes zijn we hier te veel met de inhoud bezig, terwijl we er vaker om moeten denken gewoon even te vertellen wat voor mooie dingen er gebeuren.’’

Noordelijk feestje

Een andere kanttekening was dat Founded in Groningen actiever aandacht moet hebben voor Noord-Nederland. Atema: ,,Het moet een noordelijk feestje worden. Terecht. We zijn daar al volop mee bezig.’’

Atema gaf een opsomming van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat Crowdynews weer een paar miljoen heeft gekregen van investeerders en daarmee de Chinese en Amerikaanse markt op gaat. Of, zoals Frans Donders van de Hanze had uitgezocht, dat Groningen inmiddels twintig broedplaatsen voor start-ups kent. En dat er voor de Groningse biomedische sector inmiddels een fonds (Carduso) van ongeveer 30 miljoen euro beschikbaar is.

Vruchtbare grond

In zijn verhaal voor Kroes zaten bekende en minder bekende ontwikkelingen verwerkt. Hij noemde de voortgang bij Catawiki uit Assen, Europa’s snelst groeiend online-bedrijf, dat afgelopen jaar 85 miljoen euro ophaalde bij investeerders en van pakweg honderd medewerkers naar eind dit jaar zevenhonderd man groeit.

Atema: ,,Simplicate is ook zo’n mooi verhaal. Men wil rustig groeien, gaat een keer naar Silicon Valley en ontdekt dat het sneller moet. Nu is de wereld de markt. En zo’n bedrijf blijft bewust in Groningen zitten, want men ziet de ‘can-do-mentaliteit’ hier als vruchtbare grond.’’

Mooie verhalen

Atema had als aanjager van Founded in Groningen twintig punten op een rij gezet om de vooruitgang in kaart te brengen. Zo noemde hij de ambitie van Hanze om vijfhonderd start-ups en vijfduizend banen te genereren. En de ambitie van de RUG om patenten van de planken te halen en die beschikbaar te stellen aan start-ups.

,,Maar een van de mooiste verhalen is dat van Hacker One’’, aldus Atema. ,,Die jongens zitten in Silicon Valley én in Groningen. Ze zijn recent gerangschikt onder de 25 meest veelbelovende start-ups van de wereld. Dat is een hoog gewaardeerde lijst, want daar zitten de nieuwe Facebooks tussen.’’

Ralph Steenbergen van The Big Building was gastheer. Hij was tevreden: ,,Het is waardevol bij elkaar te zitten. Maar het gaat om het vervolg. Zo’n bijeenkomst met Neelie Kroes moet alleen maar een opmaat zijn naar daadwerkelijke actieplannen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu