Noordelijke ondernemer spendeert steeds meer aan innovatie

Innovatie bij de Groninger hoefijzerfabriek Werkman. De Black Tool helpt de hoefsmid paarden beter te beslaan.

Het noordelijk midden- en kleinbedrijf spendeert steeds meer geld aan onderzoek en ontwikkeling. Het aantal noordelijke bedrijven dat zelf producten en processen vernieuwt, de zogeheten koplopers in innovatie, is opnieuw gegroeid.

Dat signaleert de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor die donderdagmorgen in Groningen wordt gepresenteerd.

Jaarlijkse peiling

Sinds 2015 kijken Rijksuniversiteit en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) jaarlijks naar de innovatiekracht van het noordelijk mkb.

In 2018 zien ze dat bedrijven aanzienlijk meer geld overhebben voor onderzoek en ontwikkeling.

'Het aantal werknemers dat zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling is dit jaar gemiddeld met 1 fte per bedrijf toegenomen ten opzichte van 2018. Dit bepaalt ook dat het percentage van de omzet dat aan O&O wordt uitgegeven over de jaren gestaag is gestegen van 15 procent in 2017 naar 20 procent dit jaar', zeggen de onderzoekers.

Steeds meer koplopers

Voor de monitor hebben 5000 ondernemers in het Noorden een vragenlijst toegestuurd gekregen. Het aantal bedrijven dat zich een innovatie-koploper mag noemen (bedrijven die actief zelf processen en producten vernieuwen en aan onderzoek en ontwikkeling doen) is verder gegroeid.

In 2015 mocht 45 procent van de ondervraagde bedrijven zich koploper noemen. Nu mag meer dan de helft dat; 54 procent.

Ondernemers maken bovendien steeds vaker gebruik van zogeheten disruptieve technologieën als sensortechnologie, Internet of Things, big data, robotisering en kunstmatige intelligentie.

Durf te experimenteren

Volgens RUG en SNN onderstreept dit het belang dat het mkb hecht aan innovatie. 'Gebruik van deze technologieën is niet direct winstgevend. Dat er toch in wordt geïnvesteerd, geeft aan dat ondernemers durven te experimenteren en zich voorbereiden op een veranderende toekomst'.

Als het gaat om digitalisering hebben ondernemers vooral hun interne proces digitaal geoptimaliseerd.

Volgens de onderzoekers is voor een volgende digitale stap een andere denkwijze nodig: hoe kan digitale techniek zo worden ingezet dat het meerwaarde oplevert voor de klant.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu