Drenthe, Groningen en Friesland geloven niet in de rol van ict bij energietransitie, blijkt uit dit onderzoek: 'De afwijkende scores voor Noord-Nederland vielen ons meteen op'

Organisaties en bedrijven in Noord-Nederland zijn veel sceptischer over de rol van ict bij de energietransitie dan elders in het land. Dat blijkt uit een onderzoek.

Een medewerker van DUO in Groningen. Bij veel overheidsorganisaties in het Noorden wordt weinig verwacht van ict bij de energietransitie.

Een medewerker van DUO in Groningen. Bij veel overheidsorganisaties in het Noorden wordt weinig verwacht van ict bij de energietransitie. Foto archief Corné Sparidaens

In opdracht van it-dienstverlener Florijn AWS werden it-beslissers en specialisten van 250 grote organisaties en bedrijven in ons land ondervraagd. Uit de resultaten blijkt dat de energietransitie bij de meeste bedrijven hoog op de agenda staat. Over de rol die ict daarbij kan spelen, lopen de meningen echter nogal uiteen.

Zo blijkt dat de invoering van nieuwe ict-systemen voor de energietransitie zoals algoritmes en kunstmatige intelligentie in de helft van de gevallen tot nu toe niets heeft opgeleverd. In Noord-Nederland is het resultaat nog geringer. Bij 70 procent van de organisaties in Groningen, Friesland en Drenthe heeft ict niets bijgedragen aan oplossingen, zeggen de ondervraagden. Meer dan de helft van hen gelooft ook niet dat dat verandert.

Randstad

Dat staat haaks op de uitkomsten in de drie grote steden in de Randstad. Daar denkt 91 procent dat ict wel degelijk een belangrijke rol speelt bij de verduurzaming van de energieopwekking in ons land.

,,De afwijkende scores voor Noord-Nederland vielen ons ook meteen op,’’ zegt directeur Aernoud Florijn van het gelijknamige bedrijf. ,,We hebben er nog geen echte verklaring voor en willen het verder uitzoeken in een vervolg. Dat wordt deel twee.’’

Een mogelijke reden zou kunnen zijn de grote omvang van de overheidssector in Noord-Nederland. Vaak wordt voor het stimuleren van de energietransitie immers naar de overheid gekeken. Die moet het goede voorbeeld geven en liefst ook zorgen voor kennis en subsidie. Maar veel grote ict-projecten bij de overheid lopen stroef of mislukken, ondanks de goede voornemens. ,,Daar komt bij dat de overheid er niet overal even goed op staat, bijvoorbeeld in Groningen door de afhandeling van de aardbevingsschade. Wellicht speelt dat ook een rol’’, denkt Florijn.

Ernstig belemmeren

Hij zegt dat de falende ict-projecten de energietransitie ernstig kunnen belemmeren. “Die gaat over verduurzaming met zonnepanelen, windenergie, warmtekracht en energiebesparende maatregelen. De rol van ict maakt daar een belangrijk deel van uit. Ondernemers willen graag helpen bij de energietransitie, maar weten in veel gevallen ook niet precies hoe of wanneer ict daar een rol bij kan spelen.’’

Gebrek aan kennis lijkt dus een belangrijke oorzaak voor de gesignaleerde problemen. ,,Het is schokkend te ontdekken dat het ook bij het bedrijfsleven ontbreekt aan ict-kennis en expertise en dat bijna de helft van de organisaties geen gebruik maakt van beschikbare interne data om het bedrijf te sturen. Dat lijkt mij cruciaal om vorm te geven aan de vergroening.”

Koelkasten

Als voorbeeld van een geslaagde ict-toepassing die zijn bedrijf heeft ontwikkeld noemt Florijn een digitaal veilingplatform dat zijn bedrijf voor Tennet heeft gebouwd. ,,Dat bestaat uit algoritmes voor het veilen van noodstroom, waardoor dat makkelijker kan worden verkocht.’’

Ander voorbeeld van de manier waarop ict bijdraagt aan de verduurzaming zijn moderne koelkasten. ,,Die gaan soms een tijdje uit op momenten dat de stroom het duurste is. Dat werkt probleemloos. En zo kun je besparen op je energieverbruik.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu