Ondanks coronavirus was er tijdens 2021 een forse daling van het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe

Foto: ANP

De negatieve invloed van de coronacrisis op de arbeidsmarkt van Drenthe lijkt beperkt te zijn gebleven in 2021. In 2020, toen de coronacrisis uitbrak, steeg het aantal WW-uitkeringen. Maar afgelopen jaar daalde dat aantal sterk. In december 2021 was het aantal mensen met een WW-uitkering bijna een derde lager dan een jaar eerder.

Eind december telde de provincie Drenthe 5.667 WW-uitkeringen, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Dat is 2,2 procent van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in december toe met 454 uitkeringen (8,7 procent) ten opzichte van november. Het is volgens het UWV gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen stijgt in december. Dit heeft te maken met het seizoen en de afnemende werkgelegenheid in seizoengevoelige sectoren.

Zo nam de WW in Drenthe met name toe vanuit de uitzendsector, bouw en horeca. Eind december 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-30,2 procent). Sinds driekwart jaar ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

Herstel

Ondanks verschillende lockdowns herstelden de economie en arbeidsmarkt zich in 2021. De WW-uitkeringen namen sterk af, en kwamen duidelijk lager uit dan voor de coronacrisis. In een jaar tijd daalde dit aantal met circa een derde, zowel landelijk als in Drenthe.

Nieuws

Meest gelezen

menu