Onder hoogspanning: de knelpunten, vraagtekens en uitdagingen in het elektriciteitsnetwerk

Het Klimaatakkoord neemt bezit van onze horizon, met een explosie aan wind- en zonneparken en een Eemshaven die groeit als duurzaam knooppunt. Tennet en Enexis Netbeheer investeren dik 2 miljard euro in het Noorden om alles snel, slim en betaalbaar aan te sluiten. Een verhaal over knelpunten, vraagtekens en uitdagingen.

Hoogspanningsstation van Enexis en Tennet.

Hoogspanningsstation van Enexis en Tennet. Foto: Dolph Cantrijn

Hij snapt de zorgen van burgers en natuurorganisaties. Zoals over het kabeltracé van het nieuwe windpark boven de wadden naar Eemshaven, Burgum of Vierverlaten. Een route door kwetsbare natuur. Werelderfgoed. Maar Ben Voorhorst, operationeel directeur van Tennet, zegt dat kiezen voor de milieuvriendelijkste optie niet zomaar kan. Want dat is vaak de duurste. ,,Het moet wel betaald worden. Door ons samen. Daarom worden alle aspecten gewogen door de minister. Als we overal de kostbaarste oplossing kiezen wordt het energiesysteem onbetaalbaar.’’