‘Nederland heeft in 2050 nog 30 miljard kuub gas nodig’

GRONINGEN De consumptie van gas in Nederland stijgt tot 2030 en zal in 2050 nog altijd 30 miljard kubieke meter bedragen. Nu is dat zo’n 40 miljard kuub.

Dat komt doordat er vanwege de overgang naar duurzame energie meer elektrisch aangedreven vervoermiddelen komen en meer woningen elektrisch verwarmd zullen worden. Daardoor zal de vraag naar stroom toenemen met mogelijk 50 procent. Voor die extra elektriciteit zullen gascentrales nodig zijn.

Dat concluderen hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek in opdracht van het Centre on Regulation in Europe .

,,Alle ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie via zon en wind zullen bij lange na niet voldoende zijn om de groei in de elektriciteitsvraag bij te houden. Omdat Nederland in 2030 kolencentrales gaat sluiten, er geen kerncentrale bijkomt en onze buurlanden met hetzelfde probleem zitten, is het ook onmogelijk om meer elektriciteit te importeren. En dat heeft tot consequentie dat we veel meer stroom met gascentrales zullen moeten opwekken.”

De onderzoekers stellen dat als de winning uit het Groningen-veld in 2030 wordt gestaakt, de voorraden in de kleine gasvelden ook nagenoeg uitgeput zullen zijn. Ons land wordt steeds afhankelijker van de impoirt van gas, aldus de hoogleraren.

De twee zien weinig in de ambities om gas (waterstof) te maken door elektrolyse. ,,Daar heb je ook elektriciteit voor nodig. Als we elektriciteit gaan gebruiken om gas te maken, hebben we nog meer gascentrales nodig om elektriciteit te maken. Dat is uiteraard niet efficiënt”, aldus de wetenschappers.

De vraag naar gas zal nog tot 2030 toenemen, becijferen de onderzoekers. En zelfs in 2050 zal de totale Nederlandse gasconsumptie nog altijd ongeveer 30 miljard kuub zijn, waar die op dit moment circa 40 miljard kuub bedraagt. Doordat na 2030 geen gas meer wordt geproduceerd in Groningen en de overige kleine gasvelden tegen die tijd ook langzamerhand uitgeput raken, wordt ons land steeds afhankelijker van de import van gas.

De ondezoekers menen dat onder meer woningisolatie een belangrijk instrument is om de vraag naar gas terug te brengen. ,,Daarnaast biedt het aanleggen van warmtenetten goede mogelijkheden. We hebben in ons onderzoek ook een scenario doorgerekend waarin we uitgaan van maximale inzet van warmtenetten die gebruik maken van restwarmte van bijvoorbeeld zware industrie en gascentrales. Dan komen we uit op een ongeveer 20 procent lagere gasvraag, bovendien tegen lagere kosten per ton CO2-reductie. Een andere optie is om nog veel meer duurzame energie op te wekken. De huidige doelstellingen zijn echter al behoorlijk ambitieus, dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu