Ontwerp jij de nieuwe eurobiljetten? Europese Centrale Bank daagt iedereen in Europa uit om mee te denken

Foto: Dijkstra bv

De eurobiljetten krijgen een nieuw uiterlijk en over hoe ze er precies uit moeten komen te zien mogen Europeanen meedenken.

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht in 2024 een definitieve beslissing te nemen over het nieuwe ontwerp.

Na 20 jaar tijd voor nieuw ontwerp

„Na twintig jaar is het tijd om het uiterlijk van onze biljetten aan te passen, om ervoor te zorgen dat Europeanen van alle leeftijden en achtergronden zich er beter in herkennen”, aldus ECB-preses Christine Lagarde. De huidige eurobankbiljetten zijn volgens de ECB gebaseerd op het thema ’perioden en stijlen’. Op de biljetten staan ramen, poorten en bruggen afgebeeld.

Nadat een adviesgroep voorstellen heeft gedaan, vraagt de ECB het publiek zich uit te spreken over de geselecteerde thema’s. Dan volgt een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe bankbiljetten, waarna de ECB het publiek opnieuw raadpleegt. Het definitieve besluit ligt bij het bestuur van de ECB,

Contant geld nog steeds populair

De leden van de adviesgroep zijn al door de ECB benoemd op basis van voorstellen van de nationale centrale banken van het eurogebied. De leden hebben uiteenlopende achtergronden zoals geschiedenis, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, visuele kunst en technologie. Alice Twemlow hoogleraar geschiedenis, theorie en sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur, van de Universiteit van Amsterdam is een van de leden.

De ECB wijst erop dat consumenten in het eurogebied nog altijd veel gebruikmaken van contant geld. In 2019 was cash het meest gangbare betaalmiddel voor bijvoorbeeld aankopen in winkels. Ondanks de toename van cashloze betalingen tijdens de pandemie is de vraag naar contant geld volgens de ECB toegenomen. Dat komt vooral doordat contant geld als spaarmiddel wordt gebruikt.

Nieuws

menu