Overheid milder voor mensen met schuld

Foto: ANP

De overheid pakt mensen met schulden minder hard aan in deze coronacrisis. Wie financieel is getroffen, kan uitstel van betaling krijgen. Deurwaarders zijn gevraagd terughoudend om te gaan met beslagleggingen.

Dat blijkt uit een brief van de grootste incassodienst van het rijk, het CJIB, aan deurwaarderskantoren. Het CJIB heeft deurwaarders opgedragen tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te zoeken naar ‘minnelijke oplossingen’. Zo moeten ze zo veel mogelijk vermijden om beslag te leggen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen.

Wie zijn studieschuld niet meer kan betalen, hoeft tijdelijk niet te vrezen dat een deurwaarder voor de deur staat. Onderwijsorganisatie DUO levert gedurende de coronacrisis geen vorderingen meer aan bij het CJIB, blijkt ook uit de brief.

Ruimhartig

Het CJIB bevestigt de maatregelen en spreekt van een incassobeleid dat ‘ruimhartig en met coulance wordt toegepast’. Wie als gevolg van de coronacrisis een boete niet kan betalen, kan uitstel van betaling krijgen. Bestaande betalingsregelingen kunnen worden verlaagd of tijdelijk gestopt. ‘Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Maar rekening houdend met gewijzigde omstandigheden als gevolg van de crisis, kan een boete later worden betaald.’

Met de maatregelen komt de overheid tegemoet aan een oproep van de zogeheten Armoedecoalitie. Die had afgelopen maand gevraagd om coulant op te treden tegen mensen met schulden vanwege ‘de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden’.

Het kabinet zegt te willen vermijden dat mensen die het financieel moeilijk hebben als gevolg van de corona-uitbraak nog verder in de problemen komen.

Verantwoordelijkheid

‘Alle betrokken partijen, waaronder (overheids)schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en overige incassodienstverleners, hebben een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen meer dan nodig in de financiële problemen raken’. Dat schreef staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week in een reactie op de oproep van de Armoedecoalitie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Coronavirus
menu