Rabo: Angel uit bevingsdiscussie (+rapport)

Volgens de Rabobank herstelt de provincie Groningen zich stevig van de crisis en beving. ‘Geleidelijk is de angel uit de bevingsdiscussie verwijderd’, wordt gesteld.

Een door bureau Aldus Willem uitgevoerd onderzoek toont aan dat economie, werkgelegenheid en woningprijzen - met enige vertraging - zijn hersteld.De vier Rabobanken in Groningen hebben zich verbonden aan Perspectief Groningen 2025, waarin ze ijveren voor een beter woon- en werkklimaat in de provincie in 2025.

Dat gebeurt langs de thema’s Groningen Werkt, Groningen Aantrekkelijk, Groningen Compleet en Groningen Vitaal.

Stad meet zich met grote steden, provincie blijft achter

Het bureau Aldus Willem meet met enige regelmaat de belangrijkste indicatoren. De algehele conclusie is een oude: de stad Groningen en het directe ommeland kunnen zich meten met grootstedelijke regio’s, de rest van de provincie blijft daarin achter.

Rabo: ‘Angel is uit bevingsdiscussie verwijderd’

Volgens de Rabobanken is er een meer positieve sfeer dan enkele jaren geleden. Dat komt volgens de bank door het conjuctuurherstel maar ‘doordat geleidelijk de angel uit bevingsduscussies is verwijderd’. Dat laatste punt wordt in het rapport niet ondebouwd.

Het onderzoek van Aldus Willem telt een serie opmerkelijke uitkomsten, al zijn ze niet verrassend. Gemiddeld liggen de gemiddelde inkomens in Groningen beduidend lager dan het landelijk moyenne: 31.800 euro versus 36.200 euro.

En binnen de provincie zijn er ook grote verschillen: Haren met 43.700 euro tegenover Groningen en Pekela (beide 29.600 euro). Daarnaast leeft bijna tien procent van de kinderen in Delfzijl en omgeving in armoede.

Hoogezand 820 banen minder en Veendam 980

Met de banen gaat het ook nog steeds niet overal even goed. In Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen daalde het aantal banen tussen 2013 en 2016. De gemeente Groningen deed het goed met een toename van 2180 banen, Veendam (min 980) en Hoogenzand (min 820).

In Loppersum bijna de helft zzp’er

Het belang van zzp’ers neemt toe. Dat is een trend die zowel regionaal als landelijk is te zien. In Oost-Groningen is één op de zeven banen een zzp’er.

Er zijn plaatsen waar het aantal zzp’ers extreem hoog is: Loppersum (46,1 procent), Winsum (43,5) en Grootegast 37,2. Delfzijl (8,2) en Groningen (6,5) scoren onder het landelijke gemiddelde (11,3), maar daar is relatief veel werkin grotere bedrijven.

Rabo: prijsval door krimp en stad Groningen

Het effect van de aarbevingen op de huizenprijzen is niet schokkend meer, aldus het onderzoek. Maar er wordt tegelijk gewezen op het ‘Onderzoek van De Kam’ waarin bevingen een veel groter effect hebben op de prijzen.

Volgens de Rabo zijn het niet de bevingen die die prijsval veroorzaken, maar de aantrekkingskracht van de stad Groningen én de bevolkingskrimp.

Nieuws

Meest gelezen

menu