Rabo: Angel uit bevingsdiscussie (+rapport)

Volgens de Rabobank herstelt de provincie Groningen zich stevig van de crisis en beving. ‘Geleidelijk is de angel uit de bevingsdiscussie verwijderd’, wordt gesteld.

Een door bureau Aldus Willem uitgevoerd onderzoek toont aan dat economie, werkgelegenheid en woningprijzen - met enige vertraging - zijn hersteld.De vier Rabobanken in Groningen hebben zich verbonden aan Perspectief Groningen 2025, waarin ze ijveren voor een beter woon- en werkklimaat in de provincie in 2025.

Vacatures

Lid College van Bestuur

Talent Performance

Supply Chain Coördinator

Sunoil Biodiesel Holding B.V.

Baliemedewerker

Stedelijk Museum Meppel

Nieuws

menu