Voor Drenthe, Friesland en Groningen ligt veel geld klaar, maar allerlei kleine projectjes moeten niet hapjes uit de ruif nemen. De SER pleit in advies voor focus en samenhang

Groningen, Drenthe en Friesland kunnen de komende jaren vele miljoenen ophalen uit verschillende fondsen. Zaak is daarbij wel dat initiatieven op elkaar worden afgestemd.

De SER pleit voor de komst van zeven investeringsprogramma's voor verschillende sectoren, toerisme is er een van.

De SER pleit voor de komst van zeven investeringsprogramma's voor verschillende sectoren, toerisme is er een van. Foto: Niels de Vries

In een advies dat de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER) donderdag wereldkundig maakte waarschuwt de raad voor versnippering van projecten.

Nu echt veranderingen tot stand brengen

Vacatures

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

Assistent-Accountant/Adviseur

Admifa Accountants & Adviseurs

Medewerker klantcontact Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval