Schoner en goedkoper vliegen op gas

Ben Cappelle: ,,Met zo’n netwerk van samenwerkende partijen moet het gaan lukken.’’ FOTO KEES VAN VEEN

Ben Cappelle uit Marum is met zijn bedrijf Clean Tech Aviation spil in een consortium dat gas als brandstof in de luchtvaart wil introduceren. Dat maakt vliegen schoner en goedkoper.

Ben Cappelle (60) uit Marum heeft een missie: vliegen goedkoper en schoner maken. Zijn oplossing: aardgas als brandstof voor vliegtuigmotoren.

Testlanoratorium

De techniek om de motor daarvoor geschikt te maken, gaat de gewezen luchtmachtofficier met zijn bedrijf Clean Tech Aviation (CTA) ontwikkelen op onder meer het terrein van energieproeftuin EnTranCe in Groningen. Daar opent hij vrijdag zijn testlaboratorium.

In een uit hout opgetrokken ruimte van 18 vierkante meter met geluidsabsorberende wanden gaat de ondernemer drie courante motoren voor propellorvliegtuigen en een straalmotor laten draaien op vloeibaar en gecomprimeerd aardgas (LNG en CNG). Het zijn motoren voor kleine tot middelgrote vliegtuigen. ,,Van bijvoorbeeld vliegscholen of zakenjets voor maximaal tien personen”, zegt Cappelle.

Die vliegen nu op het benzineachtige AvGas. Met LNG en/of CNG gaan de brandstofkosten volgens Cappelle 35 procent omlaag. Bovendien wordt de CO2-uitstoot met 25 procent gereduceerd en komen er – anders dan bij AvGas – geen lood en stikstofoxiden vrij. „En een gasmotor maakt ook veel minder lawaai.”

Ontwikkelen

Als de techniek voor het vliegen op gas is ontwikkeld, kan die ook worden toegepast op grotere vliegtuigen. Cappelle: ,,Ik heb niet de illusie dat er op afzienbare termijn een Airbus 380 op gas vliegt. Een vliegtuig gaat doorgaans 40 tot 60 jaar mee. Die gaan ze niet ombouwen. Maar als de vliegtuigindustrie nieuwe types gaat ontwikkelen, is het zeer wel denkbaar dat daar een gasmotor in komt.”

De ondernemer voorziet dat gas slechts tijdelijk dienst zal doen als brandstof voor vliegtuigen. De techniek die ervoor nodig is, is volgens hem de opmaat naar een waterstofmotor. Cappelle: ,,Eigenlijk is dat vliegen op water, zonder enige schadelijke uitstoot. Dat is mijn echte droom.”

Testvliegveld

CTA heeft behalve op EnTranCe vestigingen op het vliegveld Teuge en op het testvliegveld van Braunschweig, waar ook onderdelen van het onderzoek worden verricht. Dat richt zich niet alleen op de gasmotor, maar ook op de opslag (tank) voor LNG en CNG in de vliegtuigen. Dat is een vraagstuk op zich, omdat LNG bij de erg lage temperaturen in de lucht metaal broos maakt. Vier promovendi gaan aan de TU Eindhoven werken aan een oplossing.

Samenwerking

De Brabantse universiteit maakt met onder meer de Hanzehogeschool Groningen, Gasunie, GasTerra, het Duitse M & D Flugzeugbau, het Nederlandse Luchtvaart Laboratorium en de universiteit van Braunschweig deel uit van het brede consortium dat aan de gasmotor werkt. Dat de vliegtuigindustrie belangstelling heeft voor Cappelle zijn project, mag blijken uit de betrokkenheid van grote motorfabrikanten als Rolls Royce, Piper, Lycoming en Cessna. ,,Het Franse Engie heeft uit zichzelf aangeboden ons te steunen met onderzoek in hun hoofdlaboratorium in Parijs. Dat is toch bijzonder. Met zo’n netwerk van samenwerkende partijen moet het gaan lukken”, denkt Cappelle.

Het project voorziet in het hele traject tot en met de assemblage van de testtoestellen. In totaal is 5,4 miljoen euro nodig. „Daarvan is 1,3 miljoen euro bijeen”, zegt Cappelle. Een aanvraag voor een bijdrage van 3,7 miljoen euro is in behandeling bij een Europees fonds voor innovaties.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu