Onderzoek Wageningen naar sociaal-economische gevolgen van stikstofbeleid: negatief voor werk, positief voor leefomgeving

Het stikstofbeleid pakt niet alleen positief uit voor de natuur, maar ook voor het klimaat en de woon- en leefomgeving in Nederland. Negatieve gevolgen zijn er wel voor de werkgelegenheid.

Door de omschakeling naar elektrisch, stoot de mobiliteitssector in Nederland minder stikstof uit. Maar er zijn ook voordelen voor de leefomgeving en het klimaat.

Door de omschakeling naar elektrisch, stoot de mobiliteitssector in Nederland minder stikstof uit. Maar er zijn ook voordelen voor de leefomgeving en het klimaat. Foto: ANP/Jeroen Jumelet

Dat staat in een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar de sociaaleconomische effecten van de stikstofmaatregelen. Dat is gebeurd op verzoek van het ministerie van Landbouw in het vorige kabinet. Zoals bekend moet de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd zijn en moet driekwart van de stikstofgevoelige natuurgebieden weer op een gezond niveau zijn. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de uitkoop van veehouderijbedrijven. Daarnaast zullen ook de industrie en de mobiliteit hun stikstofuitstoot moeten verminderen.

Van fossiel naar elektrisch

Nieuws

Meest gelezen

menu