Hier begint je oude T-shirt aan een tweede leven. Kledinginzamelaar Sympany in Assen investeert fors in recyclen textiel

Kledinginzamelaar Sympany in Assen wil steviger inzetten op recyclen van textiel. In de Drentse hoofdstad wordt woensdag de grootste kledingsorteermachine van het Noorden in gebruik genomen.

Kledingsorteerder Sympany neemt nieuwe sorteermachine in gebruik. Links Reggie Silanoe.

Kledingsorteerder Sympany neemt nieuwe sorteermachine in gebruik. Links Reggie Silanoe. Foto: Hilbrand Dijkhuizen

Zo duurzaam en circulair mogelijk. Dat is in het kort de strategie die Sympany voor ogen heeft, zegt bedrijfsleider Reggie Silanoe. ,,Om zover te komen zijn we echt wel een aantal jaar bezig. Maar met deze sorteermachine zetten we wel een flinke stap.’’

Jaarlijks 4 miljoen textiel uit het Noorden

Het grootste voordeel van de nieuwe installatie is dat die de medewerkers van Sympany de mogelijkheid geven het textiel in een eerder stadium uit te sorteren. Dat scheelt veel werk in het verloop van het sorteerproces en levert dus tijdwinst op.

Bij Sympany komt jaarlijks vier miljoen kilo aan textiel binnen. Ingezameld op diverse punten in heel Noord-Nederland.

Bij het bedrijf in Assen wordt eerst het afval uit die kledingberg gevist. Daarna wordt het te recyclen materiaal uit gesorteerd. Deze zogeheten ondersoort brengt uiteraard het minste op.

Verderop in het proces wordt het textiel in zes soorten verdeeld: zomerkwaliteit a, b en c. En winterkwaliteit a, b en c. Daarbij is kwaliteit a de beste kwaliteit.

Grondstof nieuwe producten

De kleding die geschikt is opnieuw te dragen wordt verkocht aan partners in binnen- en buitenland. Het te recyclen materiaal wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Of het komt terecht bij een recyclepartner van Sympany.

Recyclepartners van Sympany zijn SaXcell en Ducky Dons. SaXcell zet gebruikt katoen na een chemisch proces om in pulp voor een nieuwe cellulosevezel. Ducky Dons zet gebruikte donzen dekbedden in nieuwe dekbedden.

Op het gebied van hergebruik van ingezameld textiel wil Sympany koploper zijn, zegt Silanoe. ,,Om die reden investeren we in deze nieuwe sorteerinstallatie.’’

Steeds vaker huisvuil in kledingcontainer

Een probleem daarbij is de toename van het huisvuil dat in de kledinginzamelcontainers belandt.

Die toename is de laatste vijf jaar fors, zegt Silanoe. ,,De kledingbak staat vaak naast de inzamelbak van huisvuil. Als een gemeente dan betalen per soort heeft ingevoerd en het huisvuil per zak wordt afgerekend of als de inzamelcontainer voor huisvuil vol is, dan wordt de vuilniszak nogal eens gedumpt in de kledingcontainer.’’

Bij Sympany zijn ze de gekste dingen tegengekomen, speelgoed, beschermhoezen voor de Ipad, verf, glas of vlees- en visresten. De gevolgen zijn funest. ,,Zeker vlees- en visresten. Als dat in de sorteermachine komt, moeten we alles stilleggen. Hoe dan ook. Een vuilniszak in een container vol kleding, kan betekenen dat de hele container linea recta door moet naar de vuilstort.’’

Reductie uitstoot CO2

En dat staat haaks op de circulaire en duurzame doelen die Sympany nastreeft. Doelen die een forse reductie in de uitstoot van CO2 kunnen opleveren. ,,Elke kilogram textiel die je niet inzamelt, belandt in de ovens van de vuilstort. En dat is CO2.’’

Zo levert de 4 miljoen kilogram textiel die Sympany jaarlijks ophaalt in het Noorden een CO2 besparing op van bijna 14 miljoen kilogram CO2.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Duurzaamheid
Assen
menu