Test van Apple Watch in Roden

Apple watch. FOTO ANP

Health Hub in Roden gaat, in samenwerking met onder meer het QSI, wearables valideren. Dat kan ervoor zorgen dat draagbare instrumenten als de Apple Watch en de Fitbit als serieuze meetinstrumenten gezien worden.

Meetresultaten
Dat zou de betekenis van die apparaatjes flink kunnen opwaarderen. De wearables meten lichamelijke prestaties als hartslag, slaap, stappen en soms ook bloeddruk. Wanneer die apparaten aantoonbaar betrouwbaar zijn, dan hebben hun meetresultaten meer waarde. Een arts zou er zelfs conclusies aan kunnen verbinden.

Uitgebreide test
,,We hebben vorig jaar een eerste uitgebreide test gedaan en daar is vanuit de hele wereld op gereageerd’’, zegt Henk Hindriks, van het Quantified Self Institute (QSI), een onderdeel van de Hanzehogeschool. Mensen die bij de internationale beweging Quantified Self zijn aangesloten, bedienen zich bewust van technologie om informatie over zichzelf te verzamelen en hiervan te leren. Ze meten hun lichamelijke prestaties met wearables en apps. QSI tracht met behulp van die data kennis op te bouwen, de ontwikkelingen te ondersteunen en te kijken naar zinvolle vervolgstappen.

Hindriks denkt dat QSI en Health Hub gezamenlijk een soort consumentenbond voor wearables kunnen worden.

Aan de hand van serieuze meetapparatuur wordt gekeken welke wearables wat voor soort afwijkingen tonen.

Nieuwe versies
Enkele tests leverden al een beeld op van de betrouwbaarheid van de draagbare meetinstrumenten . De test van de wearables is niet zo zwaar dat ze na de test als geijkt kunnen worden aangemerkt. Hindriks: ,,Zoiets noem je de gouden standaard. Voor dat soort procedures ben je wel vijf jaar bezig. Dit zijn consumentenproducten en die komen in een hoog tempo in steeds nieuwe versies op de markt. Die kunnen niet vijf jaar wachten op een uitslag. Maar het is helder dat er grote behoefte is aan objectieve meting. En daar willen we een rol in spelen.’’

Jan Degenhart, projectmanager van Health Hub, heeft hoge verwachtingen van de validatie: ,,Als je nu bij een arts komt en vertelt dat je hartslag bijvoorbeeld ineens afwijkt, kan hij er niks mee. Met een betrouwbaar apparaat kan hij direct aan de slag en hoef je niet eerst voor onderzoek naar het ziekenhuis.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu